Oversettelse av "check" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 2116, Tid: 0.1624

sjekk se kontroller undersøke sjakk regningen sjekken ser sett undersøk undersøker Sjekk undersøkes

Eksempler på Check i en setning

Roy, check andy.
Roy sjekk andy.
Lift his ball sac and check for anything unusual.
Løft pungen hans og se etter noe uvanlig.
Frommer's says to check in three hours before any international flight.
Frommer's sier sjekk inn tre timer før en internasjonal flight.
If you are unsure, check with your doctor or pharmacist.
Hvis du er usikker, sjekk med legen eller apoteket.
Can you check if there is any connection between him and Hammersten?
Kan du se om det er en sammenheng mellom ham og en terje Hammersten?
Always check novorapid pumpcart.
Kontroller alltid novorapid pumpcart.
Then will you check if the thule workers have cancer? yes, yes.
Vil dere undersøke om de har kreft?
Get me a speed check on a louis blanchard, local.
Få meg en hastighet sjekk på en louis blanchard, lokale.
Maybe we can check in at the end of the week.
Kanskje vi kan se mot slutten av uka.
Check each day to make sure the patch has not fallen off.
Kontroller hver dag at plasteret ikke har falt av.
Check how many units were selected before injecting the insulin;
Kontroller hvor mange enheter som er valgt før insulinet injiseres;
Check and mate.
Sjakk og matt.
Get me a speed check on a marcus baptiste,
Få meg en hastighet sjekk på en marcus baptiste,
You gotta check this out.
Du må se dette.
Your doctor may check the amount of sugar in your urine or blood.
Legen din kan undersøke sukkermengden i urinen din eller blodet ditt.
We're gonna check on our son.
Vi skal se til sønnen vår.
Check for the meal says i leave with her in two minutes.
Jeg satser regningen på at jeg går herfra med henne om to minutter.
Check that the insulin in novorapid pumpcart is clear and colourless.
Kontroller at insulinet i novorapid pumpcart er klart og fargeløst.
Your doctor will check if adempas is suitable for you.
Legen din vil undersøke om adempas passer for deg.
Larry, check the ceiling.
Larry, sjekk taket.
I put you in check.
Jeg stiller deg sjakk.
Check that the insulin in your pen is clear and colourless.
Kontroller at insulinet i pennen er klart og fargeløst.
I shall endeavor to keep my fandom in check without you.
Jeg skal holde begeistringen min i sjakk uten deg.
Maybe i should go check on sookie.
Kanskje jeg bør se til sookie.
I'm actually picking up my check tomorrow.
Jeg henter faktisk sjekken i morgen.
Reade, zapata, go check the security footage from a few hours ago.
Reade og zapata, sjekk overvåkningsvideoen fra noen timer siden.
Your doctor will check whether your symptoms were related to a hypersensitivity reaction.
Legen din vil undersøke om symptomene dine var relatert til en overfølsomhetsreaksjon.
Is that my check?
Er det regningen min?
Check that the liquid is clear and colourless.
Kontroller at væsken er klar og fargeløs.
Your doctor will check your skin before and during treatment.
Legen din vil undersøke huden din før og under behandling.

Resultater: 2116, Tid: 0.1624

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "check"


research
monitoring
test
watch
score
bay
notes
vet
chess
line
look
search
verification
visits
audit
cheques
bookmark
challenge
testing
tick
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer