CHECK PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av check i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2793, Tid: 0.1298

Eksempler på bruk av Check i en setning og oversettelsene deres

Roy, check andy.
Roy sjekk andy.
I will check on you as soon as i can.
Jeg skai se tii dere så snart jeg kan.
And check out paul gedding, who confessed to killing lennie cobb.
Og sjekk ut paul gedding, som tilsto å ha drept lennie cobb.
I will go and check on your daughter's arrival.
Jeg skal gå og se når datteren din kommer.

If you are unsure, check with your doctor or pharmacist.
Hvis du er usikker, sjekk med legen eller apoteket.
Your doctor will check your heart function before and regularly during treatment.
Legen din vil kontrollere hjertefunksjonen din før og regelmessig under behandling.
Your doctor will check your heart function before and regularly during treatment.
Legen din vil kontrollere hjertefunksjonen din før og regelmessig under behandling.
If you are unsure, check with your doctor or pharmacist.
Hvis du er usikker, sjekk med legen eller apoteket.
Can you check if there is any connection between him and Hammersten?
Kan du se om det er en sammenheng mellom ham og en terje Hammersten?
Your doctor may check the amount of sugar in your urine or blood.
Legen din kan undersøke sukkermengden i urinen din eller blodet ditt.
We can check for anomalies the same way we did with colonel mitchell.
Vi kan se etter avvik på samme måte som med oberst mitchell.
We go check the color of your green.
Vi går sjekk fargen grønn din.
Your doctor will check your skin before and during treatment.
Legen din vil undersøke huden din før og under behandling.
Before you start using removab your doctor will check your:.
Før du begynner å bruke removab, vil legen din kontrollere din:.
Check and mate.
Sjakk og matt.
Your doctor may check the amount of sugar in your urine or blood.
Legen din kan undersøke sukkermengden i urinen din eller blodet ditt.
Before you start using removab your doctor will check your:.
Før du begynner å bruke removab, vil legen din kontrollere din:.
And i have to check on holden and the kids.
Og jeg må se til holden og ungene.
Doug, check with linda.
Doug, sjekk med linda.
Check that the dose selector is set at 0.
Kontrollér at dosevelgeren er innstilt på 0.
I put you in check.
Jeg stiller deg sjakk.
What happened was, i sent this check to this tax expert.
Jeg sendte denne sjekken til en skatteekspert.
Check that the solution is colourless to light yellow and opalescent.
Kontrollér at oppløsningen er fargeløs til lys gul og opaliserende.
Check it out, gonçalves.
Sjekk det ut, gonçalves.
I shall endeavor to keep my fandom in check without you.
Jeg skal holde begeistringen min i sjakk uten deg.
Your doctor will check your skin before and during treatment.
Legen din vil undersøke huden din før og under behandling.
I was gonna check in on betty and helen.
Jeg tenkte å se innom betty og helen.
This situation here, that is what we call check.
Denne situasjonen kaller vi sjakk.
Yeah, and i can-- i can check for vagrancy arrests.
Ja, jeg kan se etter arrester for løsgjengeri.
Help me or we check the trunk of your car.
Hjelp meg, ellers ser vi i ditt bagasjerom.

Resultater: 2793, Tid: 0.1298

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer