STOP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av stop i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 11502, Tid: 0.1348

Eksempler på bruk av Stop i en setning og oversettelsene deres

You can stop her, jake.
Du kan stoppe henne, jake.
God, i can't stop sweating.
Jeg kan ikke slutte å svette.
You can't stop it now.
Du kan ikke stoppe det nå.
Do not stop taking pravafenix without first discussing it with your doctor.
Ikke slutt å ta pravafenix uten å diskutere det med legen først.

She will never stop being who she is.
Hun vil aldri slutte å være den hun er.
Don't let her stop you, suzanne.
Ikke la henne stoppe deg, suzanne.
I can't stop. i can't stop it, Ben!
Jeg kan ikke stanse det, Ben!
I know i cannot stop you, but they're crying!
Jeg vet jeg kan ikke stoppe deg, men de gråter!
Give him quinine and stop pretending you're florence nightingale.
Gi ham kinin og slutt å late som at du er florence nightingale.
You can stop walking now, carl.
Du kan slutte å gå nå, carl.
I can't stop, my sister said.
Jeg kan ikke stoppe. min søster sa.
If you stop receiving abilify maintena.
Dersom du avbryter behandling med abilify maintena.
We can stop the darkness!
Vi kan stanse mørket!
You gotta stop calling me miley cyrus.
Du må slutte å kalle meg miley cyrus.
Do not stop taking pravafenix without first discussing it with your doctor.
Ikke slutt å ta pravafenix uten å diskutere det med legen først.
I couldn't stop it, dave.
Jeg kunne ikke stoppe det, dave.
Don't stop taking volibris unless you have agreed this with your doctor.
Ikke slutt å ta volibris med mindre du har avtalt dette med legen.
We can stop calling the hospitals and the morgues now.
Vi kan slutte å ringe sykehusene og likhusene nå.
You can't stop him alone.
Du kan ikke stanse ham alene.
If you stop taking clopidogrel acino pharma gmbh.
Dersom du avbryter behandling med clopidogrel acino pharma gmbh.
Please stop talking like you're my mother.
Ikke snakk som om du er min mor.
If you stop taking clopidogrel krka d.
Dersom du avbryter behandling med clopidogrel krka d.
You can stop them.
Du kan stanse dem!
Sylvester, stop letting toby corrupt you.
Sylvester, ikke la toby forderve deg.
Why would you stop being you?
Hvorfor vil du slutte å være deg?
It shouldn't stop you from being a journalist.
Det skal vel ikke hindre deg fra å fortsette som journalist.
We can't stop.
Vi kan ikke stoppe.
Don't stop taking volibris unless you have agreed this with your doctor.
Ikke slutt å ta volibris med mindre du har avtalt dette med legen.
Maybe we should stop trying to sell this place.
Kanskje vi ikke skulle prøve å selge dette stedet.
Stop pumping!
Stopp å pumpe!

Resultater: 11502, Tid: 0.1348

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer