Oversettelse av "stop" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 7628, Tid: 0.201

stoppe stanse slutt avbryter behandling hindre hold opp stopp stopper stoppet stanser stanset avbryter behandlingen hindrer avbryt behandling avbryt behandlingen stanses

Eksempler på Stop i en setning

Who can stop me now?
Hvem kan stoppe meg nå?
Now, i can stop them, but only with your help.
Jeg kan stanse dem, men bare med din hjelp.
You can stop him, susan.
Du kan stoppe ham, susan.
Stop, i can't.
Slutt, jeg kan ikke.
Who can stop them now?
Hvem kan stoppe dem nå?
We should stop him before he betrays us.
Vi burde stanse ham før han forråder oss.
But we can stop it, right now, you and I.
Men vi kan stanse det, nå, du og jeg.
If you stop taking adempas.
Dersom du avbryter behandling med adempas.
You can stop her, jake.
Du kan stoppe henne, jake.
Stop with the balloon.
Slutt med ballongen.
I can't stop him from doing anything.
Jeg kan ikke hindre han fra å gjøre noe.
If you stop taking clopidogrel acino pharma.
Dersom du avbryter behandling med clopidogrel acino pharma.
Oh, god. Shouldn't you stop them?
Jøss, burde du ikke stanse dem?
Li-hung, stop him!
Li-hung, stoppe ham!
Christy, stop.
Slutt, christy.
They can't stop us if we want to be together.
De kan ikke hindre oss fra å være sammen.
We can't stop them now.
Vi kan ikke stoppe dem nå.
Bad Dobby!- stop, dobby.
Hold opp, noldus.
Danny, stop.
Slutt, Danny!
If you stop taking clopidogrel acino pharma gmbh.
Dersom du avbryter behandling med clopidogrel acino pharma gmbh.
They couldn't stop him.
De kunne ikke stanse ham.
Stop, Ortis!
Slutt, Ortis!
I can't stop jennifer without them.
Jeg kan ikke stoppe jennifer uten dem.
You can't stop him, stoick.
Du kan ikke stanse ham.
I said stop her, Tom!
Jeg sa stopp henne, Tom!
No! stop, Chappie!
Hold opp, Chappie!
If you stop taking clopidogrel ratiopharm gmbh.
Dersom du avbryter behandling med clopidogrel ratiopharm gmbh.
You can't stop me.
Du kan ikke hindre meg.
I can stop snart, rosa.
Jeg kan stoppe snart, rosa.
I couldn't stop him.
Jeg kunne ikke hindre ham.

Resultater: 7628, Tid: 0.201

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "stop"


stands
fence
end
guide
limit
caesar
césar
bumper
detention
drops
unemployment
arrest
shutdown
hamper
leaves
pause
brake
stopper
downtime
obstacles
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer