STOP IN NORWEGIAN

How to say stop in Norwegian

S Synonyms

Results: 12397, Time: 0.1854

stoppe (2215) slutter å (360) avbryt behandlingen (22) sluttet å (26) hindrer (30)

Examples of using Stop in a sentence and their translations

You can stop her, jake.
Du kan stoppe henne, jake.
God, i can not stop sweating.
Jeg kan ikke slutte å svette.
You can not stop it now.
Du kan ikke stoppe det nå.
Do not let her stop you, suzanne.
Ikke la henne stoppe deg, suzanne.

She will never stop being who she is.
Hun vil aldri slutte å være den hun er.
Do not stop taking pravafenix without first discussing it with your doctor.
Ikke slutt å ta pravafenix uten å diskutere det med legen først.
I can not stop. i can not stop it, ben!
Jeg kan ikke stanse det, ben!
You can stop walking now, carl.
Du kan slutte å gå nå, carl.
I know i can not stop you, but they are crying!
Jeg vet jeg kan ikke stoppe deg, men de gråter!
Give him quinine and stop pretending you are florence nightingale.
Gi ham kinin og slutt å late som at du er florence nightingale.
Do not stop taking pravafenix without first discussing it with your doctor.
Ikke slutt å ta pravafenix uten å diskutere det med legen først.
If you stop receiving abilify maintena.
Dersom du avbryter behandling med abilify maintena.
I can not stop, my sister said.
Jeg kan ikke stoppe. min søster sa.
We can stop the darkness!
Vi kan stanse mørket!
You gotta stop calling me miley cyrus.
Du må slutte å kalle meg miley cyrus.
Please stop talking like you are my mother.
Ikke snakk som om du er min mor.
We can stop calling the hospitals and the morgues now.
Vi kan slutte å ringe sykehusene og likhusene nå.
Do not stop taking volibris unless you have agreed this with your doctor.
Ikke slutt å ta volibris med mindre du har avtalt dette med legen.
I could not stop it, dave.
Jeg kunne ikke stoppe det, dave.
You can not stop him alone.
Du kan ikke stanse ham alene.
If you stop taking clopidogrel acino pharma gmbh.
Dersom du avbryter behandling med clopidogrel acino pharma gmbh.
Do not stop taking volibris unless you have agreed this with your doctor.
Ikke slutt å ta volibris med mindre du har avtalt dette med legen.
Why would you stop being you?
Hvorfor vil du slutte å være deg?
We can not stop.
Vi kan ikke stoppe.
You can stop them.
Du kan stanse dem!
It should not stop you from being a journalist.
Det skal vel ikke hindre deg fra å fortsette som journalist.
If you stop taking clopidogrel krka d.
Dersom du avbryter behandling med clopidogrel krka d.
Sylvester, stop letting toby corrupt you.
Sylvester, ikke la toby forderve deg.
To kill american soldiers and you would not stop him?
Og du vil ikke hindre ham i å drepe amerikanske soldater.
Stop pumping!
Stopp å pumpe!

Results: 12397, Time: 0.1854

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More