GET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "get" i Norsk bokmål

Resultater: 44304, Tid: 0.572

kommer blir ta hente skaffe har gi skjønner forstår kjøpe kom deg dra slipper inn fa havnet finn

Eksempler på Get i en setning

We can't get them back.
Vi kan ikke dem tilbake.
You can see your friends... and your family and you can get your life back.
Du kan se vennene dine og familien.
Hey, can you get to the bronx in 15 minutes?
Hei, kommer du deg til bronx på 15 minutter?
Before we get to el monte.
Før vi kommer til el monte.
Giovanni, can i get two minutes with you?
Giovanni, kan jeg to minutter med deg?
When i get hurt, the hole is bigger.
Når jeg blir skadet, er hullet større.
Kevin doesn't get home till later.
Kevin kommer ikke hjem før senere.
All right, we better get with meacham and pogue on this.
Best vi blir med meacham og pogue på dette.
You can't get me in here.
Du kan ikke ta meg her inne.
You can get a job.
Du kan en jobb.
I must get my daughter.
Jeg må hente min datter.
She can't get on my scooter.
Hun kommer ikke på min scooter.
And it doesn't get any more extreme than this.
Og det blir ikke mer ekstremt enn dette.
Then we can get our money, before the state confiscates them.
Da kan vi ta pengene våre før staten konfiskerer dem.
Don't get bob killed.".
Ikke bob drept".
Let me get my toothbrush.
La meg hente tannbørsten min.
Every hour we get stronger and they grow weaker.
Hver time blir vi sterkere og de blir svakere.
Could you get him from where you are?
Kan du ta ham fra der du er?
Once we get to panama, we will send something to his family.
Når vi kommer til panama, sender vi noe til familien hans.
Can i get an SM58 and a MIDI MkII?
Kan jeg en SM58 og en MIDI MKII?
Can you get us tickets?
Kan du skaffe oss billetter?
We can get him at the hospital now.
Ja, vi kan hente ham på sykehuset nå.
You get the Eye?
Har du øyet?
I can't get them open.
Jeg kan ikke dem åpne.
Do you wanna get a beer next week?
Vil du ta en øl neste uke?
But people always get thirsty after a funeral.
Men folk blir alltid tørste etter en begravelse.
Where can we get a couple of horses?
Hvor kan vi skaffe et par hester?
When do you get back from Houston?
Når kommer du tilbake fra Houston?
Mr. dega, did you get the money?
Mr. dega, har du pengene?
Let me get a glass and.
La meg hente et glass og.

Resultater: 44304, Tid: 0.572

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer