LET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av let i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 44264, Tid: 0.21

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Let i en setning og oversettelsene deres

I can't let you do this.
Jeg kan ikke la deg gjøre dette.
Don't let those two get on my ship.
Ikke slipp de to der ombord på skipet mitt.
I can't let you go, wayne.
Jeg kan ikke la deg gå, wayne.
I will let you play with her first.
Du skal leke med henne først.
And let it out.
Og slipp det ut.
I can't let you sell the list.
Jeg kan ikke la deg selge listen.
I let you into my house, man!
Jeg slapp deg inn i huset mitt.
Don't let her stop you, suzanne.
Ikke la henne stoppe deg, suzanne.
I am not gonna let you... endanger my daughter again!
Du skal ikke sette min datter i fare idjen!
Roy, let me in.
Roy, slipp meg inn.
Let me in, robert.
Slipp meg inn, robert.
I won't let iris die.
Jeg lar ikke iris dø.
Don't let it eat my heart.
Ikke la det spise hjertet mitt.
I won't let these visions come true, master yoda.
Disse synene skal ikke skje, master yoda.
So? i let you out of the freezer.
Jeg slapp deg ut av fryseren.
I will never let you go!
Jeg lar deg aldri gå.
You let moses kill my son.
Du lot moses drepe min sønn.
And don't let chuck out of your site.
Og slipp ikke chuck ut av syne.
I let you into my life.
Jeg slapp deg inn i livet mitt.
Don't let the terabithians hear you.
Ikke la terabithianene høre deg.
I can't let you play today, cleo.
Du kan ikke leke i dag, cleo.
What have you let petyr do with your body?
Hva har du latt petyr gjøre med kroppen din?
You never let me forget that I'm adopted.
Du lar meg aldri glemme at jeg er adoptert.
Or did i let you win?
Eller lot jeg deg vinne?
I can't let that happen, maggie.
Jeg kan ikke la det skje, maggie.
Open the doors and let them loose?
Åpne dørene og slipp dem løs?
They let two prisoners into my cell.
De slapp to fanger inn i cellen min.
But i won't let you use mark to climb into the Governor's chair.
Men du skal ikke bruke mark til å bli guvernør!
Don't let it out.
Ikke slipp det ut.
I should have let stannis kill you all.
Jeg burde latt stannis drepe dere alle.

Resultater: 44264, Tid: 0.21

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer