LET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "let" i Norsk bokmål

Resultater: 41688, Tid: 0.4116


Eksempler på Let i en setning

He can't let me win.
Han kan ikke la meg vinne.
Tom, let me out of here.
Tom, slipp meg ut herfra.
Hurley, let him breathe.
Hurley, la han puste.
Sabata let me in.
Sabata, slipp meg inn.
Let him try, jack.
La ham prøve, jack.
Let me call sam, all right?
ringer jeg til sam.
Gentlemen, let us celebrate this great day.
Mine herrer, feirer vi denne store dagen.
We can't let sam die.
Vi kan ikke la sam dø, vi kan ikke.
And she won't let me hear what she says.
Og jeg får ikke høre hva hun sier.
Don't let anyone in before we're ready.
Ikke slipp noen inn før vi er klar.
I will not let you take my son.
Du får ikke ta min sønn.
Let us lay aside irrelevant differences... and make our nation whole.
legger vi til side de irrelevante forskjellene og gjør nasjonen hel.
Just stop the car and let me out or drive me back.
Stopp bilen og slipp meg ut, eller kjør meg tilbake.
They just let you out?
Slapp de deg bare ut?
We can't let him die. we can't!
Vi kan ikke la ham dø!
I can't let you kill me.
Jeg kan ikke la deg drepe meg.
Let us go.
går vi.
Your housekeeper let me in said i could wait for you here.
Hushjelpen slapp meg inn sa atjeg kunne vente her på deg.
Let it play from here.
Vi spiller av herfra.
I won't let you talk this way, not even on your birthday.
Du får ikke snakke sånn, selv ikke på bursdagen din.
Don't let him up.
Ikke slipp han opp.
Let me ask you then: would you like me to be your companion?
spør jeg om jeg skal bli med som ledsageren din.
I can't let you take him.
Jeg kan ikke la deg ta han.
Todd let me out!
Todd, slipp meg ut!
I won't let you destroy my family.
Du får ikke ødelegge familien min.
I let them.
Jeg slapp dem.
Let's go! we don't have a lot of time.
Kom an, vi har ikke så mye tid.
Let's count and push on three.
Vi teller, og så skyver vi på"tre".
Let's ask juan for directions to the beach.
Vi spør juan om hvordan vi kan finne stranden.
Now, let me down.
Slipp meg ned nå.

Resultater: 41688, Tid: 0.4116

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer