MAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av may i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 46311, Tid: 0.0863

Eksempler på bruk av May i en setning og oversettelsene deres

You may not know that i have rabies!
Du kan ikke vite at jeg har rabies!
Rajan, we may be married, but my body is mine.
Rajan, vi er kanskje gift, men kroppen min er min.
ARICLAIM may be associated with sedation and dizziness.
ARICLAIM kan assosieres med sedasjon og svimmelhet.
May they rot in hell.
de råtne i helvete.

You may be good, but you are not bulletproof.
Du er kanskje god, men du er ikke skuddsikker.
Lamivudine teva pharma B.V. may be administered with or without food.
Lamivudine teva pharma B.V. kan administreres med eller uten mat.
Levodopa, carbidopa and entacapone together may cause dizziness and symptomatic orthostatism.
Levodopa, karbidopa og entakapon kan sammen forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme.
May i see your orders, or are they a military secret?
Får jeg se papirene dine, eller er de en militær hemmelighet?
And may god go with you.
Og gud gå med deg.
Epoetin alfa HEXAL may not be suitable for you.
Epoetin alfa HEXAL er kanskje ikke egnet for deg.
You may not have killed sara.
Du har kanskje ikke drept sara.
Aunt may has seen it.
Tante may har sett det.
Cymbalta may be associated with sedation and dizziness.
Cymbalta kan assosieres med sedasjon og svimmelhet.
May i, can i go now?
Får jeg? kan jeg gå nå? ja.
You may write your last wishes.
Du skrive dine siste ønsker.
Mr. thompson, may i speak with you?
Får jeg snakke med deg, mr. thompson?
And may god bless you.
Og gud velsigne deg.
They bring the cattle up in may and take them down in september.
De fører buskapen opp i mai og ned i september.
Epoetin alfa HEXAL may not be suitable for you.
Epoetin alfa HEXAL er kanskje ikke egnet for deg.
I know what... i know what may wants with zed.
Jeg vet hva may vil med zed.
The melted tablet may be swallowed with or without water.
Den smeltede tabletten kan svelges med eller uten vann.
I have known a may and a june, but never an april.
Jeg har kjente en may og en june, men aldri en april.
Carl lucas, may he rest in peace.
Carl lucas, han hvile i fred.
April, may and june july, august, september.
April, mai og juni juli, august, september.
May i present the princess tamina.
Får jeg presentere prinsesse tamina.
Lamivudine teva pharma B.V. may be administered with or without food.
Lamivudine teva pharma B.V. kan administreres med eller uten mat.
Not all pack sizes may be available in your country.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i ditt land.
You may not have family, but... you are not alone.
Du har kanskje ingen familie, men du er ikke alene.
Levodopa, carbidopa and entacapone together may cause dizziness and symptomatic orthostatism.
Levodopa, karbidopa og entakapon kan sammen forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme.
Savage may be immortal, but he is not a god.
Savage er kanskje udødelig, men han er ikke en gud.

Resultater: 46311, Tid: 0.0863

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer