NEED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Need i Norsk bokmål

Resultater: 50449, Tid: 0.1117

Eksempler på bruk av Need i en setning og oversettelsene deres

And jason, we need you.
Og vi trenger deg, jason.
Sheldon, i do not need an alibi.
Sheldon, jeg trenger ikke et alibi.
You need to be here.
Du være her.
I do not need you to take care of me.
Jeg har ikke behov for at du tar deg av meg.
You need to be smarter than robb.
Du være smartere enn robb.
We need omar, jimmy.
Vi trenger omar, jimmy.
You need to take prednisone or prednisolone every day while you are taking ZYTIGA.
Du ta prednison eller prednisolon hver dag mens du tar ZYTIGA.
Now we are in need of another alliance!
Nå er vi i behov av en annen allianse!
We do not need clark.
Vi trenger ikke clark.
I do not need you!
Jeg behøver deg ikke!
We need more water.
Vi behøver mer vann.
I need omar, jimmy.
Jeg trenger omar, jimmy.
I am in need of assistance.
Jeg er i behov av hjelp.
There is no need to make that noise. joe!
Det er ikke nødvendig å slurpe sånn, joe!
I did not need to be the caveman i was 20 years ago.
Jeg ikke være hulemannen jeg var for 20 år siden.
You do not need it!
Du behøver det ikke!
You need to take prednisone or prednisolone every day while you are taking ZYTIGA.
Du ta prednison eller prednisolon hver dag mens du tar ZYTIGA.
There is no need to measure each dose.
Det er ikke nødvendig å måle opp hver dose.
I may need a friend in skagway.
Jeg kan trenge en venn i skagway.
I understand your personal need here, son.
Jeg forstår ditt personlige behov her.
Gabrielle and i do not need two cars.
Gabrielle og jeg trenger ikke to biler.
I need the money, joe.
Jeg trengte pengene, joe.
It 's a biological need.
Det er et biologisk behov.
I need to find my brother and mother.
Jeg finne broren og moren min.
I need carrie anne.
Jeg trenger carrie anne.
I need something new.
Jeg kan trenge noe nytt.
You do not need to fear me, girl.
Du behøver ikke frykte meg, jente.
There is no need to protect healthy untreated skin.
Det er ikke nødvendig å beskytte frisk, ubehandlet hud.
I need to see you.
Jeg måtte se deg.
You did not need to sleep on the couch.
Du trengte ikke sove på sofaen.

Resultater: 50449, Tid: 0.1117

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer