NEED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "need" i Norsk bokmål

Resultater: 40966, Tid: 0.3502


Eksempler på bruk av "Need" i en setning og oversettelsene deres

I don't need you to be my father!
Du trenger ikke være faren min!
We need to find fred and velma.
Vi finne fred og velma.
Jim, you need anything?
Jim, trenger du noe.
You don't need to talk about janey.
Du trenger ikke snakke om janey.
Robert, you need to come back.
Robert? du komme tilbake.
There is no longer need for me, my son.
Det er ikke lenger noe behov for meg, min sønn.
A decent woman don't have need for any man.
Anstendige kvinner har ikke behov for en mann.
I need to speak to tony almeida and michelle dessler.
Jeg snakke med tony almeida og michelle dessler.
Ali need a new nose.
Ali trenger en ny nese.
Arixtra does not need to be kept in the fridge.
Arixtra behøver ikke oppbevares i kjøleskap.
I understand your personal need here, son.
Jeg forstår ditt personlige behov her.
Arixtra does not need to be kept in the fridge.
Arixtra behøver ikke oppbevares i kjøleskapet.
He will need a jacket and shoes.
Han vil trenge en jakke og sko.
I need to borrow your car.
Jeg låne bilen din.
Gabrielle and i don't need two cars.
Gabrielle og jeg trenger ikke to biler.
I may need a friend in skagway.
Jeg kan trenge en venn i skagway.
I didn't need you anymore.
Jeg trengte deg ikke.
Doses may also be given with longer intervals, as per clinical need.
Doser kan også gis med lengre intervall, etter klinisk behov.
Fet need food.
Fet trenger mat.
I need you to come with me.
Jeg behøver at du blir med meg.
I need to find emma.
Jeg finne emma.
Stan doesn't need to know about it.
Stan behøver ikke vite om det.
The reaction gradually reduced and disappeared without need for treatment.
Reaksjonen ble gradvis redusert og forsvant uten behov for behandling.
I need to speak with walter o'brien and agent cabe gallo from homeland.
Jeg snakke med walter o'brien og agent cabe gallo fra sikkerhetsdepartementet.
You said i need to find something that's all mine.
Du sa jeg måtte finne noe som bare var mitt.
I need the money, joe.
Jeg trengte pengene, joe.
I need something stronger than tea.
Jeg trenger noe sterkere enn te.
We might need her.
Vi kan trenge henne.
I need to be with you, gabby.
Jeg være med deg, gabby.
The reaction gradually reduces and disappears without need for treatment.
Reaksjonen reduseres gradvis og forsvinner uten behov for behandling.

Resultater: 40966, Tid: 0.3502

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Need" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer