CAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av can i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 166907, Tid: 0.1633

Eksempler på bruk av Can i en setning og oversettelsene deres

John. can you.
John, kan du.
I can not get ten million.
Jeg får ikke skaffet ti millioner.
Diarrhoea can be treated.
Diaré kan behandles.
He will be back before you can say"noodles".
Han er tilbake før du får sagt"nudler".

I can help you, james.".
Jeg kan hjelpe deg, James".
I can not.
Jeg klarer ikke.
I can have norwegian friends and be myself at the same time.
Jeg klarer å ha norske venninner, og samtidig være meg selv.
Anders, you can not go out!
Anders, du får ikke gå ut!
Sir, can i call you Townsie?
Sir, kan jeg kalle deg Townsie?
How can you be so stupid.
Hvordan kunne du være så jævla dum?!
I don't think i can keep our work and my private life separate.
Jeg tror ikke jeg klarer å holde arbeidet og privatlivet adskilt.
When i win, you can watch me do it.
Når jeg vinner så skal du se at jeg gjør det.
ISENTRESS 400 mg tablets can be administered with or without food.
ISENTRESS 400 mg tabletter kan administreres med eller uten mat.
I can use a good man, cooper.
Jeg kunne trenge en god mann, cooper.
Can i be a nurse?
Får jeg være sykepleier?
We can hear you, my love.
Vi kunne høre deg, min elskede.
Today, you can be creative and write your own poems.
I dag skal dere være kreative og skrive deres egne dikt.
I'm sure i can, billy.
Det klarer jeg, billy.
I can't sleep.
Jeg fikk ikke sove.
I can not breathe!
Jeg får ikke puste!
Diarrhoea can be treated.
Diaré kan behandles.
She hopes she can see you again sometime.
Hun håper å se deg igjen snart.
I can't sleep either.
Jeg fikk heller ikke sove.
Lon, can i be your sister?
Lon, kan jeg være din søster?
You can do anything you want.
Du klarer alt du vil.
I can take care of myself.
Jeg har alltid kunnet ta vare på meg selv.
Steve, can i play now?
Steve, får jeg spille nå?
I can move to los angeles.
Jeg kunne flytte til los angeles.
He can not talk about it.
Han klarer ikke å snakke om det.
It's all that can pull me through.
Det fikk meg fram.

Resultater: 166907, Tid: 0.1633

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer