DO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "do" i Norsk bokmål

Resultater: 45723, Tid: 0.3485


Eksempler på Do i en setning

Can they do it, or not?
Kan de gjøre det, eller ikke?
I can't do it, ned.
Jeg kan ikke gjøre det, ned.
Karen, do something.
Karen, gjør noe!
Simon, do something.
Simon, gjør noe!
He is everything i cannot do, everything i cannot be.
Han er alt jeg ikke kan gjøre, alt jeg ikke kan være.
Do we talk or shoot?
Skal vi snakke eller skyte?
William, do something.
William, gjør noe!
We can do this, bob. all right?
Vi kan klare dette, bob.
I can't do my job anymore.
Jeg kan ikke gjøre jobben min lenger.
Do not crush or chew.
Skal ikke knuses eller tygges.
Howard, do something.
Gjør noe, howard.
Maybe we can't do this without him.
Kanskje vi ikke kan gjøre dette uten ham.
Did you do another drawing of our family?
Har du tegnet familien vår igjen?
Do not store above 25 C.
Skal ikke oppbevares over 25 C.
We can do it, henry.
Vi kan klare det, Henry!
Let's do it... cole slawsen.
La oss gjøre det, cole slawsen.
You can't do everything yourself.
Du kan ikke klare alt selv.
Do not use concomitantly with corticosteroids or other nsaids.
Skal ikke brukes samtidig med kortikoider eller andre nsaids.
Charlie, do something!
Charlie, gjør noe!
Did you do something new?
Har du prøvd noe nytt?
How do you and frank do it?
Hvordan klarer du og frank det?
Nancy, do something!
Nancy, gjør noe!
The lyrics, do you hear them?
Hører du ikke teksten?
Do not use concomitantly with corticosteroids or other nsaids.
Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre nsaids.
Do you or do you not have for me the"massage"?
Har du en"massasje" eller ikke til meg?
What can i do for you, travis Manawa?
Hva kan jeg gjøre for deg, travis Manawa?
You can do this," he said.
Du kan klare dette", sa han.
How do you do that?- What?
Hvordan klarer du det?
Can't you do something?
Kan du ikke gjøre noe?
Mitch, do something!
Mitch, gjør noe!

Resultater: 45723, Tid: 0.3485

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer