DO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Do i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 55817, Tid: 0.7878

Eksempler på bruk av Do i en setning og oversettelsene deres

Gjøre

( do , make )
Can they do it, or not?
Kan de gjøre det, eller ikke?
I can not do it, Ned.
Jeg kan ikke gjøre det, Ned.

Skal

( will , shall , should )
Do we talk or shoot?
Skal vi snakke eller skyte?
Do not crush or chew.
Skal ikke knuses eller tygges.

Har

( have , got , are )
Did you do another drawing of our family?
Har du tegnet familien vår igjen?
Did you do something new?
Har du prøvd noe nytt?

Gjør

( do , make , doin )
Karen, do something!
Karen, gjør noe!
Simon, do something!
Simon, gjør noe!

Klare

( ready , clear , do )
We can do this, Bob. All right?
Vi kan klare dette, Bob?
We can do it, Henry!
Vi kan klare det, Henry!

Klarer

( can , do , will )
How do you and Frank do it?
Hvordan klarer du og Frank det?
How do you do that?- What?
Hvordan klarer du det?
Andre setningseksempler
He is everything I can not do, everything I can not be.
Han er alt jeg ikke kan gjøre, alt jeg ikke kan være.
William, do something!
William, gjør noe!
I can not do my job anymore.
Jeg kan ikke gjøre jobben min lenger.
Howard, do something.
Gjør noe, Howard.
Maybe we can not do this without him.
Kanskje vi ikke kan gjøre dette uten ham.
Do not store above 25 C.
Skal ikke oppbevares over 25 C.
Let us do it... Cole Slawsen.
La oss gjøre det, Cole Slawsen.
You can not do everything yourself.
Du kan ikke klare alt selv.
Do not use concomitantly with corticosteroids or other NSAIDs.
Skal ikke brukes samtidig med kortikoider eller andre NSAIDs.
Charlie, do something!
Charlie, gjør noe!
Nancy, do something!
Nancy, gjør noe!
The lyrics, do you hear them?
Hører du ikke teksten?
Do not use concomitantly with corticosteroids or other NSAIDs.
Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre NSAIDs.
Do you or do you not have for me the" massage"?
Har du en" massasje" eller ikke til meg?
What can I do for you, Travis Manawa?
Hva kan jeg gjøre for deg, Travis Manawa?
You can do this," he said.
Du kan klare dette", sa han.
Can not you do something?
Kan du ikke gjøre noe?
Mitch, do something!
Mitch, gjør noe!

Resultater: 55817, Tid: 0.7878

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer