Oversettelse av "cause" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4812, Tid: 0.2649

fordi forårsake sak gi føre til grunn la årsak medføre skape for det volde

Eksempler på Cause i en setning

That's cause you ain't ever fought him!
Det er fordi du aldri kjempet mot ham.
Cause i wanna talk to you.
Fordi jeg vil snakke med deg.
Aloxi may cause dizziness or tiredness.
Aloxi kan forårsake svimmelhet eller tretthet.
Elonva may cause dizziness.
Elonva kan forårsake svimmelhet.
She's furious cause she hasn't had a man in a while.
Hun er rasende fordi hun ikke har hatt mannfolk på lenge.
We have all great cause to give great thanks.
Vi har alle stor sak gi stor takk.
Emtriva may cause dizziness.
Emtriva kan forårsake svimmelhet.
Herceptin can cause breathing difficulties, especially when it is first given.
Herceptin kan gi pustevansker, spesielt første gang det gis.
It became my cause when you shot down the helicopter.
Det ble min sak da du skjøt ned helikopteret.
You turn away, cause you don't like seeing something.
Du ser bort fordi du ikke vil se.
Find a cause that needs her more than downton.
Finn en sak som trenger henne mer enn downton.
Entacapone may, together with levodopa, cause dizziness and symptomatic orthostatism.
Entakapon kan sammen med levodopa forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme.
Leganto can cause skin reactions, such as reddening and itching.
Leganto kan gi hudreaksjoner som f.eks. rødhet og kløe.
Cardiac failure(heart problems which can cause shortness of breath or ankle swelling)*.
Hjertesvikt(hjerteproblemer som kan føre til kortpustethet eller hevelse i anklene).
Cause my wife had a baby.
Fordi min kone har født.
Stephanie has bequeathed a fortune to our cause.
Stephanie har testamentert en formue til vår sak.
Cause i needed someone who understands what i understand.
Fordi jeg trengte noen som forstår det jeg forstår.
Neupro can cause skin reactions, such as reddening and itching.
Neupro kan gi hudreaksjoner som f.eks. rødhet og kløe.
There's no cause for that.
Det er ingen grunn til det.
Gilenya can also cause an irregular heartbeat, especially after the first dose.
Gilenya kan også føre til uregelmessige hjerteslag, spesielt etter den første dosen.
IXIARO cannot cause the disease it protects against.
IXIARO ikke kan forårsake sykdommen den beskytter mot.
Mozobil may cause dizziness and fatigue.
Mozobil kan føre til svimmelhet og utmattelse.
It is not your cause.
Det er ikke din sak.
I assure you, it is with good cause.
Jeg forsikrer deg at det er med god grunn.
Zonegran may cause weight loss.
Zonegran kan gi vekttap.
He will cause you to die, and will then revive you.
Så vil han la dere dø, og derpå gi dere nytt liv.
NUEDEXTA may cause dizziness.
NUEDEXTA kan forårsake svimmelhet.
Cause i love you, and i never wanna lose you that's all.
Fordi jeg elsker deg, og fordi jeg ikke ville miste deg.
Treatment with perjeta may cause severe diarrhoea.
Behandling med perjeta kan føre til alvorlig diaré.
All we need is reasonable cause.
Vi trenger bare rimelig grunn.

Resultater: 4812, Tid: 0.2649

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "cause"


results
hand
story
affair
issue
motive
origin
business
guardian
offer
leaves
matter
causality
motivations
account
ground
item
grant
cos
case
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Cause" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer