CASE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "case" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5623, Tid: 0.1697

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Case" i en setning og oversettelsene deres

Also, in my case, derek.
I mitt tilfelle, også derek.
But in this case he will be very predictable and not stupid.
Men i denne saken vil han være veldig beregnelig og ikke dum.
In my case, it's not just a metaphor.
I mitt tilfelle er det ikke bare en metafor.
In case you forget it.
I fall du glemmer det.
But we had this case many years ago.
Men denne saken hadde vi oppe for mange år siden.
And in your case, with great pleasure, macgyver.
Og i ditt tilfelle med stor glede, macgyver.
Oh, and, in your case, the beat-ing.
Og i ditt tilfelle, jul-ingen.
You take that case and run as long as you can.
Ta kofferten og løp så lenge du orker.
That's our case.
Det er saken vår.
In case you need to come and go.
I fall du må komme og gå.
Whole case.
Hele kassen.
I cleaned out your case last night.
Jeg tømte kofferten din i går kveld.
I hide case and transfers the risk to others.
Jeg skjuler saken og overfører risikoen til andre.
In case you misplaced it, my phone number is 4.
I fall du har forlagt det, er nummeret mitt 4--.
In your unusual case, your mother.
I ditt uvanlige tilfelle, din mor.
I'm not on that case.
Jeg er ikke på den saken.
You have tried your last case in this state.
Du har ført din siste rettssak i denne delstaten.
Just in case we don't win.
Bare i fall vi ikke vinner.
Or in your case, a cheesecake-scented goddess.
Eller som i ditt tilfelle, en ostekakeduftende gudinne.
That little yellow case back there.
Den lille gule kassen bak der.
It's in the library in my case.
Den er i kofferten min i biblioteket.
We need to help barry with his case.
Vi må hjelpe barry med saken hans.
We could still pursue a civil case, mr.
Vi kan fremdeles innlede en sivil rettssak, mr woodrugh.
Our entire mission is in that case.
Hele vårt oppdrag er i den kassen.
Put that in a glass case.
Legg det i et glass etui.
In case she needs support.
I tilfelle hun trenger støtte.
And that case is aluminum, it's not magnetic!
Og kofferten er av aluminium.
In the best case, three weeks.
I beste fall, tre uker.
In case you need something to write with.
I fall du trenger noe å skrive med.
Hopefully, he will be taking your case.
Han tar forhåpentligvis saken din.

Resultater: 5623, Tid: 0.1697

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "case"


matters
issues
stories
occasion
affair
thing
demise
fund
safes
occurrence
belongings
bases
stuff
business
events
guardian
cash
melt
items
incident
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Case" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer