Translation of "case" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4374, Time: 0.1975

tilfelle saken fall kofferten kassen kasse tiifeiie sak tilfellet tilfeller saker tilfellene koffert sakene kassa

Examples of Case in a Sentence

Also, in my case, derek.
I mitt tilfelle, også derek.
How can i possibly discuss our case with you?
Hvordan kan jeg diskutere saken vår med deg?
Always carry an extra pen in case yours is lost or damaged.
Ha alltid en ekstra penn i tilfelle du mister eller skader pennen.
The only case we have right now is a murder case against kirsten.
Den eneste saken vi har nå, er en drapssak mot kirsten.
And in my case it's not just a fantasy.
I mitt tilfelle er det ikke bare fantasier.
In case you forget it.
I fall du glemmer det.
That's just a simple case of bros before... ex-fiancés.
Det er bare et enkelt tilfelle av kompiser før... eks-forloveder.
My case.
Saken min.
I will give you my address in case you want to see me again.
Jeg gir deg adressen i fall du vil treffe meg igjen.
You take that case and run as long as you can.
Ta kofferten og løp så lenge du orker.
It's in the library in my case.
Den er i kofferten min i biblioteket.
Whole case.
Hele kassen.
Maybe this case is too small for you.
Kanskje denne saken er for liten for deg.
In case he comes back.
I fall han kommer tilbake.
Only in case you needed me.
Bare i tilfelle du trengte meg.
That little yellow case back there.
Den lille gule kassen bak der.
Yeah, you know that case that you said was not ours?
Du vet den saken du sa som ikke var vår?
And that case is aluminum, it's not magnetic!
Og kofferten er av aluminium.
In the best case, three weeks.
I beste fall, tre uker.
Perhaps in your case, just two.
Kanskje i ditt tilfelle, bare to.
They gave me a sealed case.
Jeg fikk en forseglet kasse.
In case i don't come back.
I tiifeiie jeg ikke kommer tiibake.
A good lawyer couldn't win this case.
En god advokat kunne ikke vunnet denne saken.
Our entire mission is in that case.
Hele vårt oppdrag er i den kassen.
I will wait out here in case she comes back.
Jeg venter her i tilfelle hun kommer tilbake.
In one case?
I én kasse?
If you don't open that case, I'm gonna unload in your face.
Åpner du ikke kofferten blåser jeg huet av deg.
OK, in case you haven't heard, he's dead.
L fall du ikke har hørt det: han er død.
I brought her in case you couldn't handle the kids.
I fall du ikke kan takle ungene.
Our biggest case in two months.
Vår største sak på to måneder.

Results: 4374, Time: 0.1975

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "case"


matters
issues
stories
occasion
affair
demise
fund
occurrence
safes
sleeves
belongings
bases
business
cage
cash
guardian
circumstance
events
melt
enclosure
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Case" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More