BRING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av bring i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4271, Tid: 0.3045

Eksempler på bruk av Bring i en setning og oversettelsene deres

You can bring them back?
Du kan bringe dem tilbake?
And bring back our money.
Og ta med pengene våre tilbake.
Now you can bring me a bottle.
Nå kan du bringe meg ei flaske.
You. bring your weapon.
Du... ta med våpenet ditt.

You can't bring back willie stargell.
Du kan ikke bringe willie stargell tilbake.
You can bring our water back.
Du kan gi oss vannet tilbake.
You said you would bring him back, and you did.
Du sa du ville bringe han tilbake, og det gjorde du.
Look, i said i would bring you here, and i did.
Jeg sa jeg skulle deg hit, og det gjorde jeg.
Why would she bring a friend and give you two tickets?
Hvorfor ville hun ta med en venn og gi deg to billetter?
I will bring you a thousand ships.
Jeg skal gi deg tusen skip.
I must bring chris here to see you- thank you.
Jeg må føre chris hit til deg.
You can bring tanya.
Du kan ta med tanya.
You can't bring anyone back.
Du kan ikke bringe noen tilbake.
I can't bring my dad back.
Jeg kan ikke min far tilbake.
And bring me her blood.
Og gi meg hennes blod.
Yes, and bring ginger.
Ja, og ta med ginger.
Can you bring him back?
Kan du ham tilbake?
That should bring a blind man home.
Det kunne føre en blind mann hjem.
Now you can bring her back can't you?
Nå kan du bringe henne tilbake... kan du ikke?
You helped bring lili to life, but she was always there.
Du bidro til å gi lili liv, men hun var alltid der.
Can someone bring a bucket or something?
Kan noen hente en bøtte eller noe sånt?
Can you bring him in, or should we look elsewhere?
Kan du hente ham inn, eller bør vi gå til andre?
I can't bring my brother back.
Jeg kan ikke bringe broren min tilbake.
You could bring the delegates to washington.
Du kan delegatene til washington.
I can't bring my mother in!
Jeg kan ikke ta med min mor i!
And bring you to me.
Og føre deg til meg.
And thereby bring a little magic back to the world.
Og dermed gi verden tilbake litt magi.
Glycon, bring wine.
Glycon, kom med vin.
Did he tell you he could bring your woman back from death?
Fortalte han deg at han kunne bringe din kvinne tilbake fra døden?
But you can bring them to you, if you have the right bait:.
Men du kan føre dem til deg med rett agn.

Resultater: 4271, Tid: 0.3045

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer