PLAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av play i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5403, Tid: 0.1394

Eksempler på bruk av Play i en setning og oversettelsene deres

We can play later.
Vi kan spille senere.
Let us play this is your life.
La oss leke dette er ditt liv.
You can play, magnus.
Du kan spille, magnus.
Just play with the kids, johnny.
Bare lek med barna, johnny.

And we can play truth or dare.
Og vi kan leke nødt eller sannhet.
We can play scrabble, if you want.
Vi kan spille scrabble hvis du vil.
I heard you play some of your song earlier.
Jeg hørte da du spilte en av sangene dine.
What should we play next week?
Hva skal vi leke neste uke?
Do not play with my money.
Ikke lek med pengene mine.
I can play a dog.
Jeg kan spille hund.
You could play frisbee with the dogs.
Du kan spille frisbee med hundene.
I let you play with my toys.
Jeg la leke deg med lekene mine.
How did you play that?
Hvordan spilte du det?
Come and play with us, danny.
Kom og lek med oss, danny.
I screwed up your play.
Jeg spolerte stykket ditt.
Do not play the good mother with me.
Ikke lek den gode moren med meg.
You play as a kid?
Spilte du som barn?
Captain sisko and jake play baseball and it brings them closer.
Kaptein sisko og jake spille baseball og det bringer dem nærmere.
Well, i wondered if you would given any thought to my play remember september.
Har du tenkt på mitt skuespill," husk september"?
Did you see my play at the national?
Så du stykket mitt på dramaten?
Can i play with espn now?
Kan jeg leke med espn nå?
You can not play in the street, MJ.
Du kan ikke leke i gaten, MJ.
Never play springball against a changeling.
Aldri spille springball mot en bytting.
Go and play some more and do not come back.
Gå og lek litt mer og ikke kom tilbake.
Talent... she was in one play, and she fell off the stage.
Hun var i ett skuespill, og hun falt av scenen.
Hit play. over there. go on.
Trykk på play der borte.
He did not play the same kind of music.
Han spilte ikke samme type musikk.
Wow, this play is boring.
Jøss, dette stykket er kjedelig.
Could he play good?
Spilte han godt?
So, the kids have had play dates with the abbott girls.
Ungene har lekt med jentene til abbot.

Resultater: 5403, Tid: 0.1394

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer