Oversettelse av "move" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 2882, Tid: 0.2394

flytte bevege trekk røre rør skritt rykker flytt deg videre rykk knepet farten triks

Eksempler på Move i en setning

I must move the fleet.
Jeg må flytte flåten.
We can move him to your bedroom.
Vi kan flytte ham til soverommet ditt.
We gotta move together.
Vi må bevege oss sammen.
Tedesco can't move 40 containers in an hour.
Tedesco kan ikke flytte 40 på en time!
She can't move five feet without us knowing.
Hun kan ikke to meter uten at vi vet det.
Let's move out.
La oss bevege oss ut.
We can't move you right now.
Vi kan ikke flytte deg nå.
We will move faster without him.
Vi vil bevege oss raskere uten ham.
Now it's your move, agent bradley.
Ditt trekk, agent bradley.
Move to the wall! i said, move to the wall!
Jeg sa til veggen!
Never do the same move more than twice.
Aldri bruk samme trekk mer enn to ganger.
So move or give me 50 bucks.
flytte eller gi meg 50 dollar.
Chris, move to the water.
Chris, mot vannet!
It means i can move things i can't see.
Jeg kan bevege ting jeg ikke kan se.
Come on. can you move your arms or legs?
Kan du røre armene eller beina?
Let's move, girl. Let's move.
La oss bevege oss, jente.
He can't move his mouth either.
Han kan ikke røre munnen heller.
We could move him to the table.
Vi kan flytte ham til bordet.
Shit. jack, don't move.
Ikke rør deg, jack.
John, move away from the tank.
John! bort fra tanken!
Bad move, johnny boy.
Dårlig trekk, johnny.
Move to the other side of your cell, castiel,
til andre siden av cellen din, castiel,
You can move your chair, too, you know.
Du kan også flytte stolen, vet du.
In other words, you can't move... but you feel everything.
Med andre ord kan du ikke bevege deg, men du føler alt.
Move a finger and i will blow it off.
Rør en finger, så skyter jeg.
I couldn't move. i couldn't help her.
Jeg kunne ikke røre meg, kunne ikke hjelpe henne.
Now all we gotta do is figure out our next move.
Nå planlegger vi vårt neste trekk.
This is a big move, even for us.
Dette er et stort skritt, selv for oss.
Billy, i can't move my head.
Jeg kan ikke røre hodet.
I can't move to japan. what was i thinking?
Jeg kan ikke flytte til Japan!

Resultater: 2882, Tid: 0.2394

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "move"


step
touch
motion
footsteps
paces
push
movements
change
scroll
travel
fall
circles
hurry
removal
tube
speed
circulation
leap
trick
traits
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer