WORK PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Work i Norsk bokmål

Resultater: 17949, Tid: 0.0634

Eksempler på bruk av Work i en setning og oversettelsene deres

I work with sarah.
Jeg jobber med sarah.
You said work and supper, so i was not sure.
Du sa arbeid og kvelds, så jeg var ikke sikker.
I work with peter gregory.
Jeg jobber med peter gregory.
I understand that work is important.
Jeg forstår at jobb er viktig.
And i work for danny.
Og jeg jobber for danny.
I am done...-... with work and with life.
Jeg er ferdig med arbeid og med livet.
You will not find work in this town, but okay.
Du finner ikke arbeid her i byen, men ok.
Emily and i work for tessman in akron.
Emily og jeg jobber for tessman i akron.
There is always work for a good man with a sword.
Det er alltid jobb for en god mann med sverd.
PREZISTA can not work properly without cobicistat or ritonavir and food.
PREZISTA virker ikke tilfredstillende uten kobicistat eller ritonavir og mat.
We have all gotta work with what we have got.
Vi har alle gotta arbeid med hva vi har.
I was at work, but i could not do anything.
Jeg var på jobb, men jeg kunne ikke gjøre noenting.
PREZISTA can not work properly without cobicistat or ritonavir and food.
PREZISTA virker ikke tilfredstillende uten kobicistat eller ritonavir og mat.
I work with flowers.
Jeg jobber med blomster.
This can work for us.
Dette kan fungere for oss.
It will be hard work, but it will give you a chance.
Det vil være hardt arbeid, men det vil gi deg en sjanse.
Make it work for you, tommy.
La det funke for deg, tommy.
It is our work, captain.
Det er vår jobb, kaptein.
It will work, mick, you, me and baby.
Det vil fungere, mick, du, meg og baby.
PREZISTA can not work properly without cobicistat or ritonavir and food.
PREZISTA virker ikke tilstrekkelig uten kobicistat eller ritonavir og mat.
I work here, billy.
Jeg jobber her, billy.
It will not work like this.
Det vil ikke fungere som dette.
Let your work appear to your servants; your glory to their children!
La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn!
After 15 years of loyal work so we kicked bob.
Etter 15 års lojalt arbeid så sparket vi bob.
It should not work, but it does. mmm!
Det burde ikke funke, men det gjør det!
Work with doyle.
Jobb med doyle.
If that does not work, we can build a fence.
Hvis det ikke virker, kan vi bygge et gjerde.
I work for perry now.
Jeg jobber for perry nå.
Rasmus, you are at work.
Rasmus, du er på jobb.
If something 's gonna work, it would be the sloppy joe.
Om noe skulle fungere, ville det vært sloppy joe.

Resultater: 17949, Tid: 0.0634

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer