STUDY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av study i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6641, Tid: 0.1747

Eksempler på bruk av Study i en setning og oversettelsene deres

Saxa 5 mg daily, study CV181057:.
Saxa 5 mg daglig, studie CV181057:.
We are gonna study it where it 's safe.
Vi skal studere den her hvor det er trygt.
Study 205( n 396; n 303).
Studie 205( n 396; n 303).
Study 2301: vildagliptin 50 mg twice daily( n 90).
Studie 2301: vildagliptin 50 mg to ganger daglig( n 90).

Then you can study or do what you want.
Så kan du studere eller gjøre hva du vil.
A pre- and postnatal toxicity study was not performed with reteplase.
Pre- og postnatale studier med reteplase er ikke utført.
Study of prevenar 13 containing the preservative 2-phenoxyethanol( 2-PE):.
Studie av prevenar 13 som inneholder konserveringsmidlet 2-fenoksyetanol( 2-PE):.
I have to study every day.
Jeg må studere hver dag.
Now, you gonna study or not?
Skal du lese eller ikke?
Clinical study safety data are not available for children under 2 years.
Sikkerhetsdata fra kliniske studier er ikke tilgjengelige for barn under 2 år.
In the REACH study, infections were reported in 56.
I reach-studien ble infeksjoner rapportert hos 56,3 % av de randomiserte pasientene behandlet med infliksimab.
Why can not i study in bed?
Får jeg ikke lese på sengen?
Would you let me study this letter, sir, about the toll booth?
Vil du la meg studere dette brevet, sir, om bomringen?
A pre- and postnatal toxicity study was not performed with reteplase.
Pre- og postnatale studier med reteplase er ikke utført.
Study of sitagliptin in combination with metformin and a PPAR agonist.
Studie med sitagliptin i kombinasjon med metformin og en pparγ-agonist.
Study of sitagliptin in combination with metformin and insulin.
Studie med sitagliptin i kombinasjon med metformin og insulin.
She will study and i will play football.
Hun skal studere, og jeg skal spille fotball.
In the REACH study, infections were reported in 56.
I reach-studien ble infeksjoner rapportert hos 56,3 % av de randomiserte pasientene behandlet med infliksimab.
I know you gotta study and get some sleep.
Jeg vet at du må lese og få litt søvn.
Clinical study safety data are not available for children under 2 years.
Sikkerhetsdata fra kliniske studier er ikke tilgjengelige for barn under 2 år.
In a clinical study, dexmedetomidine contributed to postoperative analgesia for 0.
I en klinisk undersøkelse bidro dexmedetomidin til postoperativ analgesi i 0,5 til 4 timer.
I will study while you are away.
Jeg skal lese mens du er borte.
Study q-pan H1N1-003( 6 months-8 yrs, dose finding,).
Studie q-pan H1N1-003( 6 måneder-8 år, dose funn).
I think we have the captain 's case study.
Jeg tror vi har kapteinens case study.
In a clinical study, dexmedetomidine contributed to postoperative analgesia for 0.
I en klinisk undersøkelse bidro dexmedetomidin til postoperativ analgesi i 0,5 til 4 timer.
No clinical study has been conducted in pregnant or breast-feeding women.
Ingen kliniske studier er utført hos gravide eller ammende kvinner.
And holmes had expressly said that i should study the neighbours upon the moor.
Og holmes hadde jo uttrykkelig pålagt meg å studere naboene på moen.
Study V87P12 21 days after 2nd dose.
Studie V87P12 21 dager etter 2. dose.
In study TT01, 23 patients were entered and received treatment with savene.
I studien TT01 deltok 23 pasienter som fikk behandling med savene.
No, i wanna study with you guys.
Nei, jeg vil studere med dere.

Resultater: 6641, Tid: 0.1747

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer