STUDY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "study" i Norsk bokmål

Resultater: 3988, Tid: 0.2369


Eksempler på Study i en setning

I will be in my study if you need me.
Jeg skal være i min studie om du trenger meg.
Saxa 5 mg daily, study CV181057:.
Saxa 5 mg daglig, studie CV181057:.
Now let's study some spanish.
La oss studere litt spansk.
Study in subjects with stable schizophrenia or schizoaffective disorder.
Studie med personer med schizofreni eller schizoaffektiv lidelse.
Then you can study or do what you want.
Så kan du studere eller gjøre hva du vil.
A pre- and postnatal toxicity study was not performed with reteplase.
Pre- og postnatale studier med reteplase er ikke utført.
You're gonna study fish and surf all day?
Skal du studere fisk og surfe hele dagen?
Study initiated in october 2009; final report foreseen in april 2010.
Studie initiert i oktober 2009; sluttrapport forutsett i april 2010.
Now, you gonna study or not?
Skal du lese eller ikke?
Clinical study safety data are not available for children under 2 years.
Sikkerhetsdata fra kliniske studier er ikke tilgjengelige for barn under 2 år.
Charlie, he's gonna study for a history test on monday.
Han skal studere for en historieprøve på mandag.
No clinical study has been conducted in pregnant or breast-feeding women.
Ingen kliniske studier er utført hos gravide eller ammende kvinner.
In a clinical study, dexmedetomidine contributed to postoperative analgesia for 0.
I en klinisk undersøkelse bidro dexmedetomidin til postoperativ analgesi i 0,5 til 4 timer.
I'm gonna study and do good in school.
Jeg skal lese og være flink på skolen.
Study of prevenar 13 containing the preservative 2-phenoxyethanol(2-PE):.
Studie av prevenar 13 som inneholder konserveringsmidlet 2-fenoksyetanol(2-PE):.
No formal PK study has been conducted in patients with renal impairment.
Ingen formelle PK studier er utført hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Share andreis study of my colleagues.
Fortell om andreis undersøkelse av mine kolleger.
Why can't i study in bed?
Får jeg ikke lese på sengen?
Study of sitagliptin in combination with metformin and a PPAR agonist.
Studie med sitagliptin i kombinasjon med metformin og en pparγ-agonist.
And i suggest you study for that spanish final.
Og du bør pugge til spanskeksamenen.
I don't wanna study on the grass, dad.
Jeg vil ikke studere på gresset.
Study of sitagliptin in combination with metformin and insulin.
Studie med sitagliptin i kombinasjon med metformin og insulin.
They're gonna study me.
De skal studere meg.
It therefore requires study.
Det krever derfor undersøkelse.
I know you gotta study and get some sleep.
Jeg vet at du må lese og få litt søvn.
At 6:00 we gather for morning prayers in Edvard's study.
Klokken seks samles vi til morgenbønn i edvards arbeidsrom.
No pharmacokinetic study has been performed in patients with hepatic insufficiency.
Det er ikke utført farmakokinetiske studier hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.
You let me study here with sean.
Du lot meg pugge her med sean.
Mr. thurston, according to a recent study.
Mr thurston, ifølge en ny undersøkelse.
I have to study. exams are coming up.
Jeg har eksamener å pugge til.

Resultater: 3988, Tid: 0.2369

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer