Translation of "work" in Norwegian

Results: 17435, Time: 0.256

jobber jobb arbeid virker fungere funke verk gjerning ordne jobbe jobben arbeidet jobbet fungerer virke jobba funker virket fungerte fungert verket ordner gjerninger arbeidene funket verkene jobbene ordnet

Examples of Work in a Sentence

And in here, you work for frank.
Og her jobber du for frank.
Alicia came to work with me and helped treat cats and dogs.
Alicia ble med meg på jobb og behandlet katter og hunder.
Emily and i work for tessman in akron.
Emily og jeg jobber for tessman i akron.
Who needs work when you're rich, huh?
Hvem trenger jobb når du er rik?
So you work for me, ron Kray!
Så du jobber for meg, ron kray.
I won't let a little hard work come between me and 1 00 lps.
Jeg lar ikke litt hardt arbeid komme mellom meg og premien.
I work with bobbie morganstern.
Jeg jobber med bobbie morganstern.
One day i came home from work and found him in his bed.
En dag kom jeg hjem fra arbeid og fant ham i sengen.
There's always work for a good man with a sword.
Det er alltid jobb for en god mann med sverd.
Why doesn't my power work on you?
Hvorfor virker ikke kraften min på deg?
PREZISTA cannot work properly without cobicistat or ritonavir and food.
PREZISTA virker ikke tilfredstillende uten kobicistat eller ritonavir og mat.
I must continue my work, but it will take time.
Jeg må fortsette mitt arbeid, men det vil ta tid.
It's never gonna work, because you constantly underestimate me.
Det vil aldri fungere fordi du alltid undervurderer meg.
They work for you, Stuart?
De jobber for deg, Stuart?
No, it's not work when you love your job.
Det er ikke jobb når du elsker jobben.
I work monday, tuesday, wednesday and friday.
Jeg jobber mandag, tirsdag, onsdag, fredag.
Mr Winston's work at barings, mr Hackett's- Goldman's.
Mr winston arbeid på barings, mr hackett.
This can work for us.
Dette kan fungere for oss.
It might work, but i can't possess a vessel without permission.
Det kan funke, men jeg kan ikke besette en kropp uten tillatelse.
Rasmus, you're at work.
Rasmus, du er på jobb.
PREZISTA cannot work properly without cobicistat or ritonavir and food.
PREZISTA virker ikke tilstrekkelig uten kobicistat eller ritonavir og mat.
Work on the house and forget about it.
Jobb på huset og glem det.
PREZISTA cannot work properly without cobicistat or ritonavir.
PREZISTA virker ikke tilfredsstillende uten kobicistat eller ritonavir.
Rock is not the Devil's work It's magical and rad.
Rock er ikke djevelens verk, det er magisk, det er rått.
You think this will work in the new space?
Vil dette funke i det nye galleriet?
I think you ought to find another line of work.
Jeg tror du bør finne en annen type arbeid.
I work with walter. nina.
Jeg jobber med walter.
It will work, mick, you, me and baby.
Det vil fungere, mick, du, meg og baby.
PREZISTA cannot work properly without ritonavir and food.
PREZISTA virker ikke tilfredsstillende uten ritonavir og mat.
My finest work vanished in less than five.
Mitt beste verk forsvant på mindre enn fem.

Results: 17435, Time: 0.256

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Work" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More