Oversettelse av "true" i Norsk

Resultater: 5382, Tid: 0.1433

sant ekte sannhet stemmer virkelighet trofast sanndru sanne sann sannheten sanndrue trofaste

Eksempler på True i en setning

But it's true, lafe.
Men det er sant, lafe.
Anne hale is my true and precious daughter.
Anne hale er min ekte og dyrebare datter.
It's true, matt.
Det er sant, matt.
Is it true that you love me?
Er det sant at du elsker meg?
We narrate to you their true story.
Vi skal i sannhet fortelle deg deres historie.
It's true, people died.
Det er ekte, døde mennesker.
Keep pushing till you make it true.
Insister, til den blir sannhet.
No, not true.
Det stemmer ikke.
It's true, elena.
Det er sant, elena.
What were your thoughts on true mongol culture?
Hva er tankene dine om ekte mongolsk kultur?
You used to be a dream come true.
Du var en drøm som ble virkelighet.
True allergic reactions are rare.
Ekte allergiske reaksjoner er sjeldne.
That's not true and you know it.
Det er ikke sant, og det vet du.
Not true, we have fun.
Stemmer ikke. vi har det moro.
The best operations are 90% true.
De beste operasjonene er basert på 90 prosent sannhet.
That true, Hodge?
Stemmer det, Hodge?
That's true. He's a one-sheep man.
Han er trofast mot sin sau!
That doesn't mean it isn't true.
Det betyr ikke at det ikke er ekte.
It's a cliché, but I'm living proof that dreams do come true.
Det er en klisjé, men drømmer kan bli virkelighet.
It's true, sir.
Det er sant, sir.
The promise of god is true.
Guds løfter er sannhet.
Are we true or are we false?
Er vi sanne eller falske?".
That dream finally come true.
Den drømmen ble endelig virkelighet.
So be thou patient; surely God's promise is true.
Så vær tålmodig! guds løfter er sannhet.
I would think he belongs to his true mother.
Jeg skulle tro at han tilhører sin ekte mor.
It is not true.
Men det stemmer ikke.
It's true rex and i did not have the perfect marriage.
Det er sant at rex og jeg ikke hadde et perfekt ekteskap.
Hey. be true to your school, right?
Vær trofast mot din skole, ikke sant?
And throw my life away on a dream that won't come true.
Og kaste bort livet mitt på en drøm som aldri blir virkelighet.
Lo! the promise of allah is true.
Guds løfter er sannhet.

Resultater: 5382, Tid: 0.1433

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer