Oversettelse av "real" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4639, Tid: 0.086

ekte virkelig veldig ordentlig egentlige skikkelig reell virkelighet alvor er seriøst realistisk

Eksempler på Real i en setning

There's only one real kate, and that's your kate.
Det er bare en kate som er ekte, og det er din kate.
They're real good, barbara.
De er virkelig gode, barbara.
No, they're not real. They're monsters!
De er ikke ekte, de er monster!
I saw him, and he was real, and you lied to me.
Jeg så ham og han var ekte, og du løy for meg.
Your lodge should be real proud of you.
Leiren din burde være veldig stolt av deg.
This must be real new gold.
Dette må være virkelig nytt gull.
Ignacio said, if i play real good, pop can hear it.
Ignacio sier at om jeg spiller veldig bra, kan pappa høre det.
Lt was real, sara, you and me.
Det var ekte, sara, du og jeg.
It's real, edgar.
Det er virkelig, edgar.
If you had any real influence, i wouldn't need to be here.
Hvis du hadde hatt ordentlig innflytelse hadde jeg ikke måttet være her.
My real name is valentin gregorievich mironov.
Mitt egentlige navn er valentin gregorievic mironov.
It's not real. George! It's not real!
Det er ikke virkelig, George!
I'm real scared, molly.
Jeg er veldig redd, molly.
There's some real negativity in the world, girls.
Det er ekte negativitet i verden, jenter.
Yes, real food.
Ja, ordentlig mat.
That's not your real face, it's make-up, right? What?
Det er ikke ditt egentlige ansikt, du er sminket.
The babadook isn't real, samuel.
Babadook er ikke virkelig, samuel.
That's real nice of'em.
Det er skikkelig hyggelig av dem.
Ben had real experience in a big bank.
Ben hadde ordentlig erfaring fra en stor bank.
It's not real money, vic.
Det er ikke ekte penger, vic.
I was real angry.
Jeg var veldig sint.
This is real food.- yeah.
Dette er ordentlig mat.
I'm gonna make this real simple for you.
Jeg skal gjøre dette veldig enkelt for deg.
My real name is nigihayami kohaku nushi.
Mitt egentlige navn er nigihayami kohaku nushi.
It's not real. this is not real.
Dette er ikke virkelig.
So is mallory your real name?
Er mallory ditt ekte navn?
Well, he's real abstract!
Han er skikkelig abstrakt.
Never really had any, erm, real control over it.
Jeg hadde aldri egentlig noen reell styring over det der.
Her real mother isn't sofia, it's vivian.
Hennes egentlige mor er ikke sofia, er det vivian.
Francesca, i know all of this isn't real.
Francesca, jeg vet at alt dette ikke er virkelighet.

Resultater: 4639, Tid: 0.086

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "real"


super
true
authentic
truthful
proper
realistic
rightful
genuine
decent
actual
serious
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer