REAL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "real" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4865, Tid: 0.12

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Real" i en setning og oversettelsene deres

We don't usually have real news and... nonjokes.
Vi har vanligvis ikke ekte nyheter... og umorsomheter.
This isn't real. lt can't be.
Dette er ikke ekte. det kan ikke være.
I'm not real, dean.
Jeg er ikke virkelig, dean.
I'm real smart.
Jeg er veldig smart.
You're real, claire.
Du er virkelig, claire.
It's not real money, vic.
Det er ikke ekte penger, vic.
You're real aren't you?
Du er virkelig er du ikke?
That's real thoughtful of you.
Det er veldig omtenksomt av deg.
And they are real go-getters, you know?
Og de er ekte go-kundeskaffere, vet du?
If you had any real influence, i wouldn't need to be here.
Hvis du hadde hatt ordentlig innflytelse hadde jeg ikke måttet være her.
My real mom's name was karen chapman.
Min egentlige mors navn var karen chapman.
You're not real, not here.
Du er ikke virkelig. ikke her!
Ben had real experience in a big bank.
Ben hadde ordentlig erfaring fra en stor bank.
He's not real.
Han er ikke ekte.
She was, she was real quiet.
Hun var veldig stille.
It's not real, Doc!
Det er ikke virkelig, Doc!
They weren't real.
De var ikke ekte.
This is my real home now, where my family lives.
Dette er mitt egentlige hjem nå, der familien min bor.
We were just real good friends.
Vi var bare veldig gode venner.
George was real sweet.
George var skikkelig søt.
Are we sick for real or pretend?
Er vi syke på ordentlig, eller later vi som?
It was late, real late.
Det var veldig sent.
The babadook isn't real, samuel.
Babadook er ikke virkelig, samuel.
They need real food.
De trenger ordentlig mat.
My real name is valentin gregorievich mironov.
Mitt egentlige navn er valentin gregorievic mironov.
You have got real chutzpah saying that!
Du har fått reell chutzpah si det!
They're not real.
De er ikke ekte.
We're in real trouble now, ocho.
Vi er i skikkelig trøbbel nå, ocho.
He's real strong.
Han er ordentlig sterk.
I know he's not real.
Jeg vet at han ikke er ekte.

Resultater: 4865, Tid: 0.12

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "real"


true
authentic
truthful
proper
realistic
good
genuine
decent
actual
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer