Oversettelse av "right" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 21171, Tid: 0.1628

rett ikke sant akkurat riktig høyre vel orden straks bra ok rette stemmer greit like har midt

Eksempler på Right i en setning

I want to see their blood right over here where draba died!
Jeg vil se blodet deres rett over her hvor draba døde!
Right, Smurfs?
Ikke sant, smurfer?
I'm right over klemmer.
Jeg er rett over klemmer.
Chucho over here, right, buddy?
Chucho over her, ikke sant, kompis?
Selina, you see right through me.- What?
Du ser rett gjennom meg, selina.
Not right now, cisco.
Ikke akkurat nå, cisco.
What's important in your life right now?
Hva er viktig i livet ditt akkurat nå?
Right behind you, lins.
Rett bak deg, lins.
Right, mary Jo?
Ikke sant, mary Jo?
Racial profiling may not be right, but it can be economical.
Profileringer er ikke riktig, men det kan være økonomisk.
For years, right, Buffy?
For år, ikke sant, Buffy?
Raise your right hand and repeat after me.
Løft høyre hånd og gjenta etter meg.
Did i hear you right, Judy?
Hørte jeg riktig, Judy?
She's not right for us.
Hun er ikke rett for oss.
Jim, where are you right now?
Jim, hvor er du akkurat nå?
They're right in front of you and can open very large doors.
De er rett foran deg og kan åpne veldig store dører.
I can't do anything right by you, can i, Andy?
Jeg ikke kan gjøre noe riktig av deg, kan jeg, Andy?
My right boob is larger than the other one.
Den høyre puppen min er større enn den andre.
You came to me, right, in the bank?
Du kom til meg, ikke sant, i banken.
You're not my nina right now.
Du er ikke min nina akkurat nå.
All right. you won't go yet?
Du går vel ikke ennå?
It's all right, he's not crying yet.
Alt i orden, han gråter ikke ennå.
Freddie, right now your mother is angry.
Freddie, din mor er sint akkurat nå.
Right, Wheeler? yeah.
Ikke sant, Wheeler?
Zoink!- but my right leg was not strong enough.
Men mitt høyre bein var ikke sterkt nok.
That's right. but where is Jane?
Riktig. men hvor er Jane?
All right, yes, she's beautiful.
Ja vel, hun er vakker.
Fisher was right behind us.
Fisher er rett bak oss.
John grimm who was right, he was gonna die there.
John grimm som var riktig, han skal dø der.
We can't, right now.
Vi kan ikke akkurat nå.

Resultater: 21171, Tid: 0.1628

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "right"


deal
accordance
suit
mind
straightaway
stat
love
sake
laws
settlement
noon
match
voice
entitlements
agreement
ground
arrangement
huh
judgment
vouchers
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer