RIGHT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av right i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 23129, Tid: 0.2129

Eksempler på bruk av Right i en setning og oversettelsene deres

I'm right behind you, chuck.
Jeg er rett bak deg, chuck.
She's right behind you.
Hun er rett bak deg.
We are just kidding, right Ricky?
Vi bare tullet. ikke sant, Ricky?
And right now, I'm thinking... we need new shoes.
Og akkurat nå tenker jeg at... vi trenger nye sko.

My brain, right, Mogge? yes.
Min hjerne, ikke sant, Mogge?
I'm right behind you, dex.
Jeg er rett bak deg, dex.
Right in the heart, but he's not dead.
Rett i hjertet, men han er ikke død.
It wasn't right, carson.
Det var ikke riktig, carson.
You came to me, right, in the bank?
Du kom til meg, ikke sant, i banken.
Yeah, and right now, my job is you.
Ja, og akkurat nå, er min jobb deg.
I'm right proud of you, charlie.
Jeg er riktig stolt av deg, charlie.
And you were 19, right, darling?- uh-huh.
Og du var 19, ikke sant, kjære?
Not right now, cisco.
Ikke akkurat nå, cisco.
Or how about my right arm?
Eller min høyre arm.
He's right between you!
Han er rett mellom deg!
You're weak right now.
Du er svak akkurat nå.
Maybe it's not right, but it's real.
Kanskje ikke riktig, men det er ekte.
Zoink!- but my right leg was not strong enough.
Men mitt høyre bein var ikke sterkt nok.
He's right, tim lockwood.
Han er rett, tim lockwood.
And she is pretty and good, right, Gunvald?
Og hun er pen og flink, ikke sant, Gunvald?
You're going to do something, right, Dad?
Du gjør vel noe, pappa?
It ain't right, boss.
Det er ikke riktig, sjef.
Right now, emma thinks she loves you.
Akkurat nå tror emma at hun elsker deg.
Everything all right, Zim?
Alt i orden, Zim?
All right. you won't go yet?
Du går vel ikke ennå?
It ain't right, and you know it.
Det er ikke rett, og du vet det.
Raise your right hand and repeat after me.
Løft din høyre hånd og gjenta etter meg.
We're on the same side, right, Quayle?
Vi er på samme side, ikke sant, Quayle?
Right. could they have been after him?
Kan det ha vært han de var ute etter?
Your right hand wants to kill me?
Din høyre hånd vil drepe meg?

Resultater: 23129, Tid: 0.2129

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer