IMMEDIATELY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "immediately" i Norsk bokmål

Resultater: 3384, Tid: 0.1887


Eksempler på bruk av "Immediately" i en setning og oversettelsene deres

Contact your doctor immediately if you have taken too many xarelto tablets.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du har tatt for mange tabletter xarelto.
Contact your doctor immediately if you take too many tablets.
Kontakt legen umiddelbart hvis du tar for mange tabletter.
They immediately left the boat and their father, and followed him.
Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham.
I knew it was joe actually, i knew immediately.
Jeg visste øyeblikkelig at det var joe.
Please contact your doctor immediately if you inject more benefix than your doctor recommends.
Kontakt straks legen din hvis du injiserer mer benefix enn legen anbefaler.
Dexdor should be used immediately after dilution.
Dexdor skal brukes umiddelbart etter fortynning.
He immediately warned danish politicians who in turn warned the jews.
Han advarte straks danske politikere, som i sin tur advarte jødene.
PREZISTA should be discontinued immediately if signs or symptoms of severe skin reactions develop.
PREZISTA skal seponeres omgående ved tegn eller symptomer på alvorlige hudreaksjoner.
Immediately rinse the dosing cup with water.
Skyll koppen umiddelbart med vann.
Immediately discontinue dinutuximab and intravenous GM-CSF or IL- 2.
Seponer øyeblikkelig dinutuksimab og intravenøs GM-CSF eller IL-2.
Put the pen back into the refrigerator immediately after you have used it.
Legg pennen tilbake i kjøleskapet med en gang du har brukt den.
Reconstitute immediately after removal from the refrigerator(or other cold storage).
Rekonstitueres omgående etter uttak fra kjøleskap(eller annet kaldt lager).
Inject 3 ml of FIRMAGON 120 mg slowly, immediately after reconstitution.
Injiser 3 ml FIRMAGON 120 mg sakte, umiddelbart etter rekonstituering.
But you get back here immediately so we can finish this.
Men vær tilbake her øyeblikkelig, så vi kan bli ferdige.
They found her immediately.
De fant henne straks.
I need to speak to charles logan immediately.
Jeg må snakke med charles logan øyeblikkelig.
Carol jenkins has to get to the airport immediately.
Carol jenkins må til flyplassen umiddelbart.
Tell your doctor immediately if you become pregnant during treatment with dacogen.
Rådfør deg med lege omgående dersom du blir gravid under behandling med dacogen.
Effective immediately, i am resigning the presidency of the united states.
Med umiddelbar virkning går jeg av som usas president.
You call me immediately.
Ring meg med en gang.
I will alter my plans immediately.
Jeg endrer planene mine straks.
Please contact your doctor immediately in case of emergency:.
Kontakt legen din umiddelbar hvis en nødsituasjon oppstår:.
If pregnancy occurs during your treatment, you must immediately inform your doctor.
Hvis du blir gravid under behandlingen, må du straks informere legen din.
And we can have completely meaningless sex immediately afterwards.
Og vi kan ha fullstendig meningsløs sex umiddelbart etterpå.
Drop it immediately.
Glem det med en gang.
You need to call a lawyer and get this marriage annulled immediately.
Du må ringe en advokat og annullere ekteskapet øyeblikkelig.
I want you to arrange to have her called back to langley immediately.
Jeg vil at du ordner det slik at hun sendes til langley omgående.
You must separate yourself from this faith and you must do it immediately.
Du må fjerne deg fra denne troen, og det omgående.
Lose five pounds immediately or get out of my building now.
Gå ned et par kilo med en gang, eller forsvinn herfra nå!
You need to relocate robert byrne and his entire family, immediately.
Dere må flytte robert byrne og familien hans umiddelbart.

Resultater: 3384, Tid: 0.1887

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Immediately" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer