IMMEDIATELY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Immediately i Norsk bokmål

Resultater: 6276, Tid: 0.0981

Eksempler på bruk av Immediately i en setning og oversettelsene deres

Contact your doctor immediately if you become pregnant while taking ECALTA.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du blir gravid mens du bruker ECALTA.
Contact your doctor immediately if you have taken too many xarelto tablets.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du har tatt for mange tabletter xarelto.
Please contact your doctor immediately if you inject more benefix than your doctor recommends.
Kontakt straks legen din hvis du injiserer mer benefix enn legen anbefaler.
Tell your doctor immediately if you are pregnant or planning to become pregnant.
Informer legen din omgående hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid.
Contact your doctor immediately if you become pregnant while taking ECALTA.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du blir gravid mens du bruker ECALTA.
Please contact your doctor immediately if you inject more benefix than your doctor recommends.
Kontakt straks legen din hvis du injiserer mer benefix enn legen anbefaler.
Immediately discontinue dinutuximab and intravenous GM-CSF or IL- 2.
Seponer øyeblikkelig dinutuksimab og intravenøs GM-CSF eller IL-2.
Contact your doctor immediately if you have taken too many xarelto tablets.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du har tatt for mange tabletter xarelto.
Contact your doctor or pharmacist immediately.
Kontakt lege eller apotek omgående.
You must get out of the light immediately.
Du må straks gå ut av lyset.
You must get out of the light immediately.
Du må straks gå ut av lyset.
Contact your doctor or pharmacist immediately.
Kontakt lege eller apotek omgående.
Come back to the hotel immediately you have seen him.
Kom tilbake til hotellet med en gang du har truffet ham.
You must contact your doctor immediately.
Du må umiddelbart kontakte legen din.
Immediately discontinue dinutuximab and intravenous GM-CSF or IL- 2.
Seponer øyeblikkelig dinutuksimab og intravenøs GM-CSF eller IL-2.
Please contact your doctor immediately in case of emergency:.
Kontakt legen din umiddelbar hvis en nødsituasjon oppstår:.
Contact your doctor or pharmacist immediately for advice.
Kontakt legen din eller apoteket omgående for råd.
You must contact your doctor immediately.
Du må umiddelbart kontakte legen din.
If this happens to you, contact your doctor immediately.
Hvis dette skjer deg, kontakt legen din straks.
Contact your doctor, pharmacist or the nearest hospital immediately.
Kontakt legen din, apoteket eller nærmeste sykehus øyeblikkelig.
Contact your doctor or pharmacist immediately.
Kontakt legen din eller apoteket med en gang.
If you become pregnant you should contact your doctor immediately.
Hvis du blir gravid, skal du kontakte legen din øyeblikkelig.
Yes, sir, i will tell humphrey to report to your office immediately.
Ja, sir, jeg skal be humphrey komme til kontoret ditt straks.
Contact a doctor or pharmacist immediately.
Kontakt lege eller apotek umiddelbart.
Please contact your doctor immediately in case of emergency:.
Kontakt legen din umiddelbar hvis en nødsituasjon oppstår:.
Contact your doctor or pharmacist immediately for advice.
Kontakt legen din eller apoteket omgående for råd.
Contact your doctor or pharmacist immediately.
Kontakt legen din eller apoteket med en gang.
Inject 3 ml of FIRMAGON 120 mg slowly, immediately after reconstitution.
Injiser 3 ml FIRMAGON 120 mg sakte, umiddelbart etter rekonstituering.
Dan, i want these two back at the consulate immediately.
Dan, jeg ville ha disse to tilbake til konsulatet omgående.
Contact your doctor, pharmacist or the nearest hospital immediately.
Kontakt legen din, apoteket eller nærmeste sykehus øyeblikkelig.

Resultater: 6276, Tid: 0.0981

Se også


immediately following
umiddelbart etter
immediately thereafter
umiddelbart etterpå
immediately afterwards
umiddelbart etterpå
immediately transferred
umiddelbart overføres straks overført øyeblikkelig overføres
immediately so
øyeblikkelig , så umiddelbart
immediately took
tok straks tok politiprøven med én gang
immediately become
blir øyeblikkelig umiddelbart bli
immediately and permanently
umiddelbart og permanent
used immediately
brukes umiddelbart
help immediately
hjelp umiddelbart
should immediately
bør umiddelbart
stop immediately
stanse straks skal stoppe straks stans omgående opphøre straks slutte umiddelbart
report immediately
umiddelbart rapportere
back immediately
tilbake umiddelbart
will immediately
straks umiddelbart vil med én gang

S Synonymer for "immediately"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer