JUST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Just i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 92962, Tid: 0.0392

Eksempler på bruk av Just i en setning og oversettelsene deres

Bare

( just , only , all )
Just geronimo and you.
Bare geronimo og deg.
You are not just an uncle.
Du er ikke bare en onkel.
The FBI has just arrested john arlington in arizona.
FBI har akkurat arrestert john arlington i arizona.
You just met khalid and gunnar.
Du møtte akkurat khalid og gunnar.
I have just seen the tunnel, colonel.
Jeg har nettopp sett tunnelen, oberst.
They have just killed malcolm.".
De har nettopp drept malcolm.".
She 's just outside the door.
Hun er rett utenfor døren.
Kineret is injected just under the skin.
Kineret injiseres rett under huden.

Like

( just as , the same , equal )
The smile just before you killed them.
Smilet like før du drepte dem.
I found out just after i got back to philadelphia.
Jeg fant det ut like etter at jeg kom tilbake til philadelphia.

Kun

( only , just , solely )
It 's just routine, jim.
Det er kun rutine, jim.
I just want my manny to be happy.
Jeg vil kun at manny skal være lykkelig.
Andre setningseksempler
Not just a daughter, alan.
Ikke bare en datter, alan.
He 's just like you, finch.
Han er akkurat som deg, finch.
And not just from my window.
Og ikke bare fra mitt vindu.
I think i just threw up in my mouth.
Jeg tror jeg akkurat kastet opp i munnen min.
Maurice fischer just died in sydney.
Maurice fischer døde nettopp i sydney.
Just you and alex.
Bare du og alex.
Kineret is injected just under the skin.
Kineret injiseres rett under huden.
We are just like kevin bacon.
Vi er akkurat som kevin bacon.
I just heard hastings say it.
Jeg hørte nettopp hastings si det.
Not just your career, karen.
Ikke bare din karriere, karen.
Yeah, i just come out here to get a little scenery.
Jeg liker å komme ut i naturen.
Dennis mitchell is just a boy.
Dennis mitchell er bare en gutt.
I just heard from zeke.
Jeg hørte akkurat fra zeke.
You said that the groundwater disappeared just before we lost contact.
Du sier at grunnvannet forsvant rett før vi mistet kontakten.
I found this just outside the window.
Jeg fant dette like utenfor vinduet.
You just described my life with you.
Du beskrev nettopp livet mitt med deg.
I just come from vegas.
Jeg kommer rett fra vegas.
I just buried my mama and my brother.
Jeg begravde nettopp mamma og broren min.

Resultater: 92962, Tid: 0.0392

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer