Oversettelse av "guess" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3561, Tid: 0.1686

antar vel tror gjette nok visst tipper gjetning gjetter gjettet tro tippe anta trodde antok

Eksempler på Guess i en setning

I guess it's you and me, kid.
Jeg antar det er meg og deg, gitt.
Well, i guess i can't be lucky every day.
Jeg kan vel ikke være heldig hver dag.
I guess vogler found you? yeah.
Jeg antar at vogler fant deg.
I guess you should take this job.
Jeg antar at du bør ta jobben.
I guess it's up to me.
Jeg tror det er opp til meg.
Guess i will always be.
Jeg vil vel alltid være.
I guess they didn't see the magic that was me.
Jeg antar de ikke se magien som var meg.
But, let me guess, you wanted something more.
Men, la meg gjette, dere ville noe mer.
I guess you're better than me.
Men du er vel bedre enn meg.
I guess i won't, abe.
Jeg tror ikke jeg vil, abe.
I guess kwon figured he owed me.
Jeg antar kwon skjønte han skyldte meg.
But i guess it's not life as we know it.
Men det er vel ikke liv som vi kjenner det.
I guess joe is a more observing man than my husband.
Jeg tror joe er en mer observant mann enn ektemannen min.
You rang. let me guess-- you butt-dialed me?
La meg gjette, du rumperingte meg?
Guess I'm not as tough as you thought.
Jeg er nok ikke så tøff som du trodde.
I guess i forgot about everything.
Jeg glemte visst alt.
I guess they didn't bury you with any gospel.
Jeg tror ikke de begravde deg med noe evangelium.
I guess you can't invite me in.
Jeg antar du ikke kan invitere meg inn.
I guess i can be a little bossy.
Jeg kan vel være litt sjefete.
Can you guess what they are?
Kan du gjette hva de er?
I guess i have kept her on the outside.
Jeg har nok holdt henne utenfor.
I guess i used a little too much.
Jeg brukte visst litt mye.
I guess it wasn't my turn.
Nei, det er nok ikke min tur.
Maybe i can guess something about your character.
Jeg kanskje kan gjette noe om din karakter.
Uh, i guess i had a nightmare and fell out of bed.
Jeg tror jeg hadde et mareritt og falt ut av sengen.
And you... guess you're one of us now.
Og du... du er vel en av oss nå.
I guess they never had a chance.
Jeg tipper de aldri hadde en mulighet.
Well, i guess he was just a little luckier than my daddy was.
Jeg antar han bare var litt heldigere enn faren min.
I guess they know we're here.
De vet vel at vi er her.
I guess it was kind of a miracle, you finding me.
Jeg antar det var litt av et mirakel at du fant meg.

Resultater: 3561, Tid: 0.1686

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "guess"


right
suspect
belief
trust
yeah
figure
faith
bet
assumption
pictures
speculation
conjecture
guesswork
imagines
soothsayer
supposition
fathom
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Guess" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer