THEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "then" i Norsk bokmål

Resultater: 30596, Tid: 0.3091

da og deretter altså etterpå sa –Da

Eksempler på bruk av "Then" i en setning og oversettelsene deres

And then your daughter.
Og dattera di.
I wasn't hungry then.
Da var jeg ikke sulten.
And then we have billy kjellgren.
Og har vi billy kjellgren.
First ryan, then samson, and now Nigel!
Først ryan, samson og nå Nigel!
Then fannin will be here.
Da vil fannin være her.
He killed everyone, then stole the goldeneye.
Han drepte alle og stjal goldeneye.
Day 28 and then every two weeks after that(125 micrograms).
Dag 28 og deretter annenhver uke(125 mikrogram).
She found us then she would found the cat.
Hun fant oss og hun hadde funnet katten.
Then explain the activity on frequency alpha-0-7-0-3.
Forklar da aktiviteten på frekvens A0703.
And then you wanted to see my penis, and i said no.
Og ville du se penisen min, og jeg sa nei.
Then this isn't a vacation?
Du er altså ikke på ferie?
She's not here then.
Da er hun ikke her.
And then home to Andalasia?
Og hjem til Andalasia?
Then what's the problem?
Og hva er problemet?
INVANZ must be reconstituted and then diluted prior to administration.
INVANZ må rekonstitueres og deretter fortynnes før administrering.
Then you have not yet begun.
Altså har dere ikke begynt ennå.
Then he killed all his men.- Why?
Etterpå drepte han alle mennene.
Then tomorrow morning, it's RTL.
Og i morgen tidlig blir det RPL.-RPL!
And then you could say my name.
Og kunne du si mitt navn.
But then you didn't kill him.
Men da drepte du ham ikke!
IVEMEND must be reconstituted and then diluted prior to administration.
IVEMEND må rekonstitueres og deretter fortynnes før administrering.
Then not of you?
Altså ikke av deg?
Mg at week 2; then 300 mg every 2 weeks.
Mg i uke 2, deretter 300 mg annenhver uke.
First ben, then alby... and now the girl.
Først ben, alby... og nå jenta.
Then i see strange creatures.
Etterpå ser jeg rare vesener.
Then the apartment! the clothes! the car!
Og leiligheten, klærne og bilen?
Then we will see what nina and theo find out.
Da ser vi hva nina og theo finner ut.
Then don't make so much fuss over this carriage... or me.
Sa ikke lag sa mye oppstuss over denne vognen eller meg.
Then a group of the children of israel believed and a group disbelieved.
Og en gruppe av israels barn trodde, og en gruppe fornektet.
Then you know why we can't be together.
Da vet du hvorfor vi ikke kan være sammen.

Resultater: 30596, Tid: 0.3091

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Then" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer