THEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Then i Norsk bokmål

Resultater: 40781, Tid: 0.3597

Eksempler på bruk av Then i en setning og oversettelsene deres

But then i found you with my aunt.
Men finner jeg deg sammen med min tante.
You then, eiras?
Du da, eiras?
And then you said," i should call jeff.
Og sa du:" jeg bør ringe jeff.".
First you... and then jacob and barbara.
Først deg, og jacob og barbara.
Then you are?
Og du er?
Now and then, you know.
Nå og da, du vet.
And then i remember feeling safe.
Og da husker jeg at jeg følte meg trygg.
We are here and then we are not.
Vi er her, og er vi her ikke mer.
Then we have a woman in the orchestra.
Og vi har fått en kvinne i orkesteret.
Five minutes, then i am calling hans.
Fem minutter. deretter ringer jeg hans.
Then i remembered i can not dance.
Men jeg kan jo ikke danse.
We will start with you, then fernando.
Stet, vi begynner med deg og fernando.
We are here and then we are not.
Vi er her, og er vi her ikke mer.
Mm3, and then dose reduce( see table 1).
Mm3, og deretter reduseres dosen( se tabell 1).
Now then, my young friend.
da, min unge venn.
And then, this is a car.
Og ... er dette en bil.
Mm3, and then dose reduce( see table 1).
Mm3, og deretter reduseres dosen( se tabell 1).
You can not cry on my shoulder then pretend nothing happened.
Du kan ikke gråte på skulderen min og late som ingenting skjedde.
I loved you then and i love you now.
Jeg elsket deg da, og jeg elsker deg nå.
So this, then, is our victim.
Dette er altså ofret vårt.
They took millions, then said it was impossible.
De fikk millioner, men sa det var ugjennomførlig.
And then i am safe?
Og da er jeg trygg?
And then two days before he gets out, he writes this.
Og deretter to dager før han kommer ut, skriver han dette.
Then at the party, there was one of the men from the motel.
Men det var en av mennene fra motellet på festen.
And then you could say my name.
Og kunne du si mitt navn.
Then a group of the children of israel believed and a group disbelieved.
Og en gruppe av israels barn trodde, og en gruppe fornektet.
And then she said.
Og etterpå sa hun.
I must then ask you for permission to be a mother.
Jeg må altså spørre deg om lov til å være mor.
Then he moved here, and established the care home ten years ago.
Men han flyttet hit, og etablerte hjemmet for ti år siden.
Then we drowned the rest afterwards.
Derpå druknet vi dem som var igjen.

Resultater: 40781, Tid: 0.3597

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer