Oversettelse av "shot" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4339, Tid: 0.2147

skjøt skutt skudd sjanse skytter filmet slag forsøk opptak sprøyte sikte

Eksempler på Shot i en setning

Terry shot derek jeter.
Terry skjøt derek jeter.
Kash shot mickey.
Kash skjøt mickey.
A man has shot himself in the head.
En mann har skutt seg i hodet.
Next shot wins the game, hotshot.
Neste skudd vinner.
I haven't shot anyone since christmas.
Jeg har ikke skutt noen siden jul.
I shot his brother six months ago in moscow.
Jeg skjøt broren seks måneder siden i moskva.
You have only got one shot, and we can't die.
Du har ett skudd, og vi kan ikke dø.
Morris was shot in the face with my gun, in my apartment.
Morris var skutt i ansiktet med min pistol i min leilighet.
Steve shot richard and he didn't die.
Steve skjøt richard, og han døde ikke.
I'm a good shot, I'm gonna get it perfect.
Jeg er en god sjanse, skal jeg få det perfekt.
You ain't no shot either, Owens!
Du er ingen skytter heller, Owens!
Lasse shot patrik.
Lasse skjøt patrik.
And you only get one shot with a girl like serena.
Man får bare én sjanse med en jente som serena.
You should have shot me, michael.
Du skulle ha skutt meg, michael.
Was shot with arrows and fell off of a rooftop.
Ble skudd med pil, og falt fra et tak.
I hear you're a good shot, so let's choose pistols.
Jeg hører du er en god skytter, sa la oss velge pistoler.
Well, it could be our only shot.
Det kan være vår eneste sjanse.
One shot in panic and we have lost what i want:.
Ett skudd i panikk, og vi har mistet det vi vil ha:.
Was that shot from inside your closet?
Er det filmet fra skapet ditt?
They shot and killed him.
De skjøt og drepte ham.
When you heard thursby was shot, you knew gutman was here!
Da du hørte thursby var skutt, visste du at gutman var her!
Themomentjohnhinckley shot ronald reagan.
Dajohnhinckley skjøt ronald reagan.
I think it's our best shot.
Det er vår beste sjanse.
Well, get me on the first shot, if you can.
Ta meg på første skudd hvis du kan.
I was best shot in my regiment.
Jeg var beste skytter i avdelingen min.
This is everything we shot today, yes yes.
Dette er alt vi filmet i dag ja, ja.
Just one shot in the stomach.
Bare ett slag i magen.
Would you ever shot him in the head or the heart?
Hadde du skutt ham i hodet eller hjertet?
I shot harris ryland.
Jeg skjøt harris ryland.
Safe house might be our best shot.
Dette huset kan være vår beste sjanse.

Resultater: 4339, Tid: 0.2147

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer