SHOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "shot" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4662, Tid: 0.2446

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Shot" i en setning og oversettelsene deres

Captain simcoe shot my father.
Kaptein simcoe skjøt min far.
You shot mulderig.
Du skjøt mulderig.
You have shot lincoln.
Du har skutt lincoln.
I should have shot you when i had the chance,
Jeg burde skutt deg da jeg hadde sjansen.
You have only got one shot, and we can't die.
Du har ett skudd, og vi kan ikke dø.
You shot martha kent.
Du skjøt martha kent.
I'm a good shot, I'm gonna get it perfect.
Jeg er en god sjanse, skal jeg få det perfekt.
I shot jesse james.
Jeg skjøt jesse james.
You have shot one of my men.
Du har skutt en av mennene mine.
One shot from one sniper, that was all, and he blows up the city!
Ett skudd fra én snikskytter, og han sprenger byen.
One shot in panic and we have lost what i want:.
Ett skudd i panikk, og vi har mistet det vi vil ha:.
But it's our best shot.
Men det er vår beste sjanse.
You ain't no shot either, Owens!
Du er ingen skytter heller, Owens!
Sir, he shot kennedy, sir!
Sir, han skjøt kennedy, sir.
I have shot men before.
Jeg har skutt menn før.
Means he wasn't shot here.
Han ble ikke skudd her.
Just one shot in the stomach.
Bare ett slag i magen.
I was best shot in my regiment.
Jeg var beste skytter i avdelingen min.
Five are shot and we do not know if they survive.
Fem er skutt, og vi vet ikke om de overlever.
You shot Walter!
Du skjøt Walter!
That was our last shot.
Det var vår siste sjanse.
You're our best shot.
Du er var beste skytter.
Steve shot richard and he didn't die.
Steve skjøt richard, og han døde ikke.
It's our only shot.
Det er vår eneste sjanse.
I don't think they got off a single shot.
Jeg tror ikke de fikk avgårde et eneste skudd.
I'm shot, Eustis!
Jeg er skutt, Eustis!
Nice shot, polly.
Flott slag, polly.
Yeah, but we just shot the last scene where we see your face.
Vi har akkurat filmet siste scene med ansiktet ditt.
We're not going out there, but I'm a good shot.
Vi går ikke ut dit, men jeg er en god skytter.
You shot the colonel?
Du skjøt obersten?

Resultater: 4662, Tid: 0.2446

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer