Oversettelse av "try" i Norsk

Resultater: 4813, Tid: 0.1501

prøve forsøke prove smake smak prov teste prøver prøv prøvd forsøker forsøkte prover tester smakt

Eksempler på Try i en setning

Can you try one in richmond or Atlanta?
Kan du prøve en i richmond eller Atlanta?
You can try, but you will never forget what you did.
Du kan forsøke, men du vil aldri glemme.
Can i try on your head?
Kan jeg prøve hodet ditt?
Let me try it again, eh?
La meg prove det igjen, hva?
Let me try it in english.
La meg forsøke på engelsk.
Let him try, jack.
La ham prøve, jack.
You wanna try a little drop of brandy?
Vil du smake en dråpe konjakk?
Let's try the hat again.
La oss prøve hatten igjen.
I will try and get to it.
Jeg skal prove a rekke det.
I shall try my luck some day.".
Jeg skal forsøke min lykke en dag.”.
I wanna try with you.
Jeg vil prøve med deg.
You should try the potatoes today, leroy.
Du burde smake dagens potet.
I thought i would give it one more try with tom.
Jeg ville forsøke en gang til med tom.
Why don't you try something simpler, like the owl and the Pussycat?
Hvorfor ikke prove noe enklere, som uglen og pusekatten?
Here, you try it first.
Her, smak.-Nei takk.
Should you not try again, Santeri?
Skal du ikke prøve igjen, Santeri?
Let's try this one first.
La oss prove denne forst.
Let's try this again, shall we?
Skal vi forsøke dette igjen?
Well, let me try some one time.
La meg smake litt en gang.
Try me.
Prov meg.
Try this on for size!
Smak på denne!
Just let us try, okay?
La oss bare forsøke.
Why not try it with the real thing?
Hvorfor ikke teste den på alvor?
But why not try something new?
Men hvorfor ikke prøve noe nytt?
Let's try this one now.
La oss prove denne na.
Now try it again.
Na, prov igjen.
Come and try!
Kom og smak!
Why don't we try your cake?!- no.
Skal vi smake på kaka?
We can't sleep, we can't even try.".
Vi kan ikke sove, vi kan ikke engang forsøke.".
Let's try our phones again.
La oss prøve telefonene våre igjen.

Resultater: 4813, Tid: 0.1501

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Try" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer