Oversettelse av "left" i Norsk

Resultater: 9847, Tid: 0.2432

igjen forlot dro venstre etterlot lot gikk glemte reiste stakk sluttet overlot lagt flyttet

Eksempler på Left i en setning

What's left of gadreel is in here.
Det som er igjen av gadreel, er her.
Judy left me.
Judy forlot meg.
What's left of your career now?
Hva er igjen av din karriere?
Five minutes left, tom.
Fem minutter igjen, tom.
He left when she was maybe two or three.
Han dro da hun var to eller tre.
And you left him there?! yeah.
Og du forlot ham der?
I have some pages left, but i can't read any word.
Jeg har noen sider igjen, men kan ikke lese et ord.
I have got ménerbes on my left, cavaillon on my right.
Jeg har menerbes på venstre og cavaillon på høyre.
You left me!
Du forlot meg!
But you left, and your brother stayed on.
Men du dro, og broren din ble.
I wanted to arrest him, but he had 24 hours left.
Jeg ville arrestere ham, men han hadde 24 timer igjen.
Dennis left me.
Dennis forlot meg.
There's nothing left between us, billy.
Det er ingenting venstre mellom oss, billy.
Syed ali left... after he killed mr koplin.
Syed ali dro etter at han drepte mr koplin.
The fire left them with less than a week of oxygen.
Brannen etterlot dem med mindre enn en uke med oksygen.
You left me standing there alone.
Du lot meg stå der alene.
Dammit ben there is blood in his left lung and pleural space!
Det er blod i hans venstre lunge, og plass.
Murphy left her here with us.
Murphy etterlot henne her hos oss.
Rita left him powerless, alone.
Rita forlot ham maktesløs, alene.
So he knew before he left that he would not be coming back.
Han visste før han dro at han ikke ville komme tilbake.
Baracus and murdock are left.
Baracus og murdock er igjen.
He said he left work two hours ago.
Han sa han gikk for to timer siden.
I can't use my left hand at all.
Jeg kan ikke bruke venstre hånd.
Arya stark left him to die.
Arya stark forlot ham døende.
You left me here alone.
Du etterlot meg her alene.
She left because she's ill.
Hun dro fordi hun er syk.
Budda, you got an hour left.
Budda, du har en time igjen.
They left me my memories.
De lot meg beholde minnene mine.
You don't know when she left or whether oliver followed her.
Du vet ikke når hun gikk, eller om oliver fulgte etter.
I left emma with judith so i could go see a divorce lawyer.
Jeg forlot emma med judith så jeg kunne se en skilsmisse advokat.

Resultater: 9847, Tid: 0.2432

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer