HAND PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "hand" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8197, Tid: 0.1763

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
hånd gi hender hånden hånda gir ga gitt hende

Eksempler på bruk av "Hand" i en setning og oversettelsene deres

I felt the knife in my hand and she laughed no more.
Jeg følte kniven i min hånd og hun lo ikke mer.".
Ridge, hand that pistol to clint.
Ridge, gi pistolen til clint.
Take my hand and love me.
Ta min hånd og elsk meg.
Give me your hand, brother.
Gi meg din hånd, bror.
We only needed to hand the money to the tribesmen.
Vi trengte bare å gi pengene til stammefolkene.
Somebody reached out their hand and they saved my life.
Da strakte noen ut sine hender og reddet livet mitt.
He wanted my hand in marriage.
Han ville min hånd i ekteskap.
Take my hand, larry.
Ta hånden min, larry.
Well, fair hand or red flipper, you're the cook for me.
Fagre hender eller røde labber... du er kokka for meg!
I would hand you the amulet, but.
Jeg ville gi deg amuletten, men.
Dyl, can you hand me my phone?
Dyl, kan du gi meg telefonen min?
Give me your hand.
Gi meg hånda di nå.
Kiss my hand and say thank you.
Kyss min hånd og si takk.
I will shoot them out of your hand and into your mouth.
Jeg skyter dem ut av hånden din og inn i munnen din.
I got the pyramid in my hand.
Jeg har pyramiden i mine hender.
She can hand the baby over to cesar.
Hun kan gi babyen til cesar.
I see my hand.
Jeg ser hånden min.
Boremont, you gave your hand for me.
Du ga hånda di for meg, boremont.
I broke my own hand back in kuwait.
Jeg brakk min egen hånd i kuwait.
Do not rub the injection site with dirty hand or cloth.
Ikke gni på injeksjonsstedet med skitne hender eller klær.
I now hand you custody of 15 prisoners.
Jeg gir deg nå ansvaret for 15 fanger.
I forgot my hand.
Jeg glemte hånden min.
I saw lan hand jenna a bag at school. So?
Ian ga jenna en veske på skolen.
She's got her hand on your knee.
Hun har hånda si på kneet ditt.
I hand him the money because i can see what I'm buying.
Jeg gir ham pengene mine fordi jeg kan se det jeg kjøper.
I take your hand.
Jeg tar din hånd.
He is in a good hand.
Han er i gode hender.
Could you hand me a file?
Kan du gi meg en fil?
I will give you my hand." in marriage.
Jeg gir deg min hånd i ekteskap!".
I just hand the tools to julia.
Jeg gir bare verktøyene til julia.

Resultater: 8197, Tid: 0.1763

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "hand"


results
presents
portions
parts
turn
party
ovation
care
cause
knob
givin
pieces
offer
grant
handheld
gear
applause
yield
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Hand" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer