MEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Men i Norsk bokmål

Resultater: 16681, Tid: 0.0608

Eksempler på bruk av Men i en setning og oversettelsene deres

And men are not animals?
Og menn er ikke dyr?
Because men do not fear swords.
Fordi mennesker ikke frykter sverd.
Are we men or are we women?
Er vi menn eller kvinner?"?
You and your men are prisoners of war.
Du og karene dine er krigsfanger.
Because we are men and lois.
Fordi vi er menn, og lois.
All men are comrades.
Alle mennesker er kamerater.
Three men, six horses.
Tre karer, seks hester.
You kill men for money.
De dreper mennesker for penger.
And we are men and lois.
Og vi er menn, og lois.
Kearny, all these men have problems too.
Kearny, alle disse karene har problemer også.
We men are the monsters now.
Vi mennesker er uhyrene nå.
Six men and three women.
Seks menn og tre kvinner.
These men work for me.
Disse karene jobber for meg.
The activities dougal and his men were involved in, they were political.
Dougal og hans menns aktiviteter var politiske.
Three big men on three white horses.
Tre store karer pa tre hvite hester.
He and his men.
Han og karene hans.
The last of a bloodline that stretches back before the first men.
Den siste av en slekt fra før de første menns tid.
These are our men, tom.
Det er våre karer, tom.
We need men like you.
Vi trenger mennesker som deg.
He killed our men and stole our gold!
Han drepte våre menn og stjal vårt gull!
Most men are little boys.
Mannfolk er som små gutter.
And my men want to surprise ryan.
Og karene mine vil overraske ryan.
That my men that my men died and i did not.
At mennene mine... at mennene mine døde, og ikke jeg.
Men, women or children?
Menn, kvinner eller barn?
The next study involves the kitchen habits of single men in norway.
Hfl utfører nå feltstudier i nabo- landene av enslige menns kjøkkenrutine.
Hagrid has never sent men into our hollow before.
Gygrid har aldri før sendt mennesker til hulen vår.
Real men stay calm under pressure, jeff.
Ekte mannfolk bevarer roen under press.
I have four men working in this ranch.
Jeg har fire karer som arbeider på ranchen.
And there is no end to the cruelty of men threatened by strong women.
Menns grusomhet er endeløs når de blir truet av sterke kvinner.
I killed those men because they killed my brother.
Jeg drepte de karene, fordi de drepte min bror.

Resultater: 16681, Tid: 0.0608

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer