Oversettelse av "men" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 14757, Tid: 0.1435

menn mennesker karene karer menns mannfolk soldater mennene mann menneskene mennesket soldatene mannen menneske

Eksempler på Men i en setning

We're both men without a home, kal.
Vi er begge menn uten hjem, kal.
All men are comrades.
Alle mennesker er kamerater.
And men aren't animals?
Og menn er ikke dyr?
You did not men with weapons.
Du så ikke karene med våpen.
Amar men are everywhere.
Amar menn er overalt.
You kill men for money.
De dreper mennesker for penger.
You and your men are prisoners of war.
Du og karene dine er krigsfanger.
Men and women coming home.
Menn og kvinner som kom hjem.
Three big men on three white horses.
Tre store karer pa tre hvite hester.
Where men shall live in peace on God's earth.
Der mennesker lever i fred på guds jord.
And many men died.".
Og mange mennesker døde.".
Men, women or children?
Menn, kvinner eller barn?
Kearny, all these men have problems too.
Kearny, alle disse karene har problemer også.
The activities dougal and his men were involved in, they were political.
Dougal og hans menns aktiviteter var politiske.
These are our men, tom.
Det er våre karer, tom.
He had no faith in any men, not even himself.
Han hadde ingen tro på mennesker, ikke engang seg selv.
And men from mars are?
Og menn fra mars er?
It's our men's fault because they got themselves killed in the war.
Det er våre menns feil, for de ble drept i krigen.
There were two other men with us from the bank in town.
Det var to andre karer med oss, fra banken i byen.
These men work for me.
Disse karene jobber for meg.
Most men are little boys.
Mannfolk er som små gutter.
And those men from san pablo will be posted out of town.
Og de karene fra san pablo vil bli forvist fra byen.
How about some real men calling in instead of crybabies like Chuck?
Kan noen ekte mannfolk ringe, i stedet for skrikerunger som Chuck?
The last of a bloodline that stretches back before the first men.
Den siste av en slekt fra før de første menns tid.
What kind of men are they?
Hva slags mennesker er de?
Increase our effort with more men and more equipment.
Øke innsatsen med flere soldater og mer materiell.
Driver, you take five men and go with him.
Kusk, ta fem karer og bli med ham.
Not men.
Ikke menn.
Burdette and his men are coming in.
Burdette og mennene hans kommer.
Only real men can do it.
Bare ekte karer kan det.

Resultater: 14757, Tid: 0.1435

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "men"


humans
guy
soldier
boy
gentleman
people
husbands
dude
crew
folk
mortals
troops
person
blokes
fighters
gis
masculinity
fellows
mankind
commandos
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Men" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer