Oversettelse av "hands" i Norsk

Resultater: 4118, Tid: 0.1045

hender hendene hånd gir i fingrene tak hånden henda hånda handa ga hand gi

Eksempler på Hands i en setning

Strangulation with hands or thighs.
Kvelning med hender eller lår.
I lost my hands, not my eyes.
Jeg mistet hendene, ikke øynene.
I gotta say, six hands are better than two.
Jeg må si at seks hender er bedre enn to.
Raise your hands, memnet.
Løft din hånd, memnet.
I don't want your hands to kill anyone.
Jeg vil ikke at hendene dine skal drepe noen.
Well, we have four hands and two incomes.
Vi har fire hender og to inntekter.
Wash your hands thoroughly with soap and warm water.
Vask hendene dine grundig med såpe og varmt vann.
Hannah, the guy laid hands on you.
Han la hånd på deg, hannah.
No, it's not in your hands.
Det er ikke i dine hender.
Tawny hands me the number two needle.
Tawny gir meg nål nummer to.
The fate of israel is not in your hands, nefretiri.
Israels skjebne er ikke i dine hender, nefretari.
The hand of allah is above their hands.
Guds hånd er over deres hånd.
Gillman hands the ball to garcia.
Gillman gir ballenl til garcia.
Wash your hands very well with soap and warm water.
Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.
He put his hands on me.
Så grep han tak i meg.
Wash your hands well with soap and warm water or a hand sanitiser.
Vask hendene dine med såpe og varmt vann, eller med hånddesinfeksjonsmiddel.
Put your hands here.
Ta tak her, og så ruller vi.
The hands of god are above their hands.
Guds hånd er over deres hånd.
Sam, my whole life's in your hands.
Sam, mitt liv ligger i dine hender.
That's five hands in a row.
Det er femte hånden i trekk.
Meaning, someone hands us good names, his love life doesn't matter.
Hvis noen gir oss gode navn, blåser vi i kjærlighetslivet hans.
You won't be safe until the money's in our hands.
De vil ikke være trygg før pengene er i våre hender.
I will kill you, if you lay hands on me ever again.
Jeg dreper deg hvis du legger hånd på meg igjen.
There i was holding hands with this strange girl.
Jeg holdt hånden til ei rar jente.
Keep your hands off me!
Hold henda unna meg!
Hands at ten and two.
Hendene på ti og to.
He often hands me the phone, you know why?
Han gir meg ofte telefonen, vet du Hvorfor?
When i get my hands on him.
Når jeg får tak i ham.
And warm hands.
Og varme hender.
Put your motherfuckin' hands up and follow me.
Rekk opp hånda, og følg med.

Resultater: 4118, Tid: 0.1045

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Hands" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer