HANDS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av hands i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5421, Tid: 0.0804

Eksempler på bruk av Hands i en setning og oversettelsene deres

I have cold hands, and.
Jeg har kalde hender, og.
We have hands and feet.
Vi har hender og føtter!
You can not look at your hands for 12 hours.
Du kan ikke se på hendene dine i 12 timer.
Wash your hands thoroughly with soap and warm water.
Vask hendene dine grundig med såpe og varmt vann.

And laid hands on the apostles, and put them in public custody.
Og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel.
Two hands, or two legs.
To hender eller to bein.
Wash your hands thoroughly with soap and warm water.
Vask hendene dine grundig med såpe og varmt vann.
And laid hands on the apostles, and put them in public custody.
Og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel.
Tawny hands me the number two needle.
Tawny gir meg nål nummer to.
I have hands, jakey!
Jeg har hender, jakey!
Gillman hands the ball to garcia.
Gillman gir ballenl til garcia.
The world 's largest praying hands are in tulsa!
Verdens største praying hands er i tulsa!
Abby, you are in really good hands here.
Du er i gode hender her, abby.
Hannah, the guy laid hands on you.
Han la hånd på deg, hannah.
Hey, stacey, my hands are wet.
Stacey, hendene mine er våte.
That 's five hands in a row.
Det er femte hånden i trekk.
What 's it called?" no hands." is not it great?
Hvakallesdet?" ingen hands." er det ikke flott.
Meaning, someone hands us good names, his love life does not matter.
Hvis noen gir oss gode navn, blåser vi i kjærlighetslivet hans.
I am in your hands, kara.
Jeg er i dine hender, kara.
I should wash your hands out with soap.
Jeg burde vaske hendene dine med såpe.
I had the sticks in the wrong hands.
Jeg hadde stikkene i feil hånd.
And there she was holding hands with bryce.
Og der gikk hun hånd i hånd med bryce.
You like kicks and jazz hands.
Du liker spark og jazz hands.
The fate of israel is not in your hands, nefretiri.
Israels skjebne er ikke i dine hender, nefretari.
I took his face in my hands and said,
Jeg tok hans ansikt i hendene mine og sa.
Keep your hands off me!
Hold henda unna meg!
Hands up all those that think she 's guilty. come on!
Rekk opp hånden, de som tror at hun er skyldig.
He often hands me the phone, you know why?
Han gir meg ofte telefonen, vet du hvorfor?
But you are in safe hands now.
Men du er i trygge hender nå.
When you were holding hands with kat, is that what.
Du holdt kat i hånden. var det det som...?

Resultater: 5421, Tid: 0.0804

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer