SIR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "sir" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 122, Tid: 0.16

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Sir" i en setning og oversettelsene deres

Yes, sir, i have one room available.
Ja, min herre, jeg har et rom tilgjengelig.
Dobby, sir.
Noldus, herre.
It is difficult, sir.
Det er vanskelig, herre.
Dobby had to punish himself, sir.
Noldus måtte straffe seg selv, herre.
Dobby almost spoke ill of his family, sir.
Noldus snakket nesten stygt om familien sin, herre.
We house-elves were treated like vermin, sir.
Vi husnisser ble behandlet som utøy, herre.
It isn't just me, sir.
Det er ikke bare meg, min herre.
You, sir, are very cute.
Du er veldig søt, min herre.
It's a... a telegram from... general fang, sir.
Det er et telegram fra general fang, herre.
Happy new year, sir.
Godt nytt år, herre.
This is for your inconvenience sir.
Det er for bryderiet, min herre.
Soldiers, sir.
Soldater, herre.
It wasn't my fault, sir.
Det var ikke min skyld, herre.
That's the only language those poor heathens understand, sir.
Det er det eneste språket de hedningene forstår, min herre.
That room is unavailable, sir.
Det rommet er utilgjengelig, min herre.
Fun and educational for you, young sir.
Morsomt og lærerikt for deg, unge herre.
They are of norway, sir.
Den er fra norge, herre.
We have a boy, sir.
Vi har en gutt, herre.
I will take $500, sir.
Jeg tar 500, min herre.
No sir. I'm very proud.
Nei herr, jeg er meget stolt.
Sir... without the logic of process, is it not just mayhem?
Men uten bearbeidelsens logikk, er det da ikke bare vold?
See, sir, the bullet.
Se, oberst, kula.
Aye, sir, i will check all decks below.
Ja vel, kaptein, jeg skal se etter nedenunder.
Sir anthony.
Mr Anthony!
Yes, sir... one after another.
Ja... det ene etter det andre.
Well, sir, since you ask, it's.
Siden de ber om det, så.
Well, sir, our efforts earned gushing praise.
Vel, monsieur, våre anstrengelser ble belønnet med takknemlig sprut.
Package to sir.
Pakke til en herr.
But, sir.
Men kaptein.
Please, sir, a bad heart condition.
Vær så snill, mister... et dårlig hjerte...- Hvor?

Resultater: 122, Tid: 0.16

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "sir"


gentleman
lords
mistress
lady
milady
gents
senora
senor
signora
masters
mrs
sire
madam
mister
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Sir" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer