Oversettelse av "captain" i Norsk

Resultater: 5659, Tid: 0.08

kaptein kommandør overbetjent stasjonssjef inspektør førstebetjent kapteinen kapteiner kommandøren

Eksempler på Captain i en setning

Hitihiti say, captain dance with daughter now.
Hitihiti sier kaptein danse med datter nå.
Is captain minardi here, boy?
Er kaptein minardi her, gutt?
Minuet, captain jean-luc picard,
Minuet, kommandør jean-luc picard.
Come with me, please, captain.
Bli med meg er de snill, kommandør.
Captain Quinlan!
Overbetjent Quinlan!
Billy captain pisspants.
Billy, kaptein pissebukse.
This is captain tom gregson of the NYPD.
Dette er stasjonssjef tom gregson fra NYPD.
Hi, captain stubing.
Hei, kaptein stubing.
Captain torrey.
Kommandør torrey.
All right, mustapha this is captain mckay of the S.F.P.D.
Mustapha, dette er overbetjent mckay i S.F.-politiet.
Captain mccluskey.
Inspektør mccluskey.
Kim to captain janeway.
Kim til kaptein janeway.
Just because captain lance is angry, and felicity is momentarily unavailable.
Bare fordi overbetjent lance er sint og felicity er utilgjengelig?
Captain pilgrim, peter keyes.
Stasjonssjef pilgrim, peter keyes.
Captain eddington.
Kommandør eddington.
Voyager to captain janeway.
Voyager til kaptein janeway.
This is captain lance.
Det er overbetjent lance.
This is captain renard, the guy marquesa went after.
Dette er stasjonssjef renard, som marquesa ville drepe.
Now, i will turn you over to captain eddington.
Jeg vil overlate ordet til kommandør eddington.
Captain lewis.
Inspektør lewis.
Darn it, captain, how could something like this even happen?
Søren heller, førstebetjent, hvordan kunne dette skje?
Captain, we're on poverty row.
Kommandør, vi er på fattigkassa.
Well, all i know is, captain always has a plan.
Jeg vet bare at kapteinen alltid har en plan.
Captain Rogers!
Inspektør Rogers!
Is captain jones here?
Er stasjonssjef jones her?
This is captain william wilder, robbery division.
Dette er førstebetjent william wilder i tyveriavsnittet.
I want to be captain someday, like you.
Jeg vil bli overbetjent en dag, akkurat som deg.
Chakotay to captain janeway.
Chakotay til kaptein janeway.
He's got the ear of every captain from bar harbor to boston.
Alle kapteiner fra bar harbor til boston hører på ham.
Where's captain Lance?
Hvor er inspektør Lance?

Resultater: 5659, Tid: 0.08

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Captain" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer