LEAVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av leave i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 11284, Tid: 0.1367

Eksempler på bruk av Leave i en setning og oversettelsene deres

Aimo, leave the kid and come and help us.
Aimo, la gutten ligge og kom og hjelp oss.
We can not leave hermione alone with her.
Vi kan ikke la hermine være alene med henne.
I can leave town now and know that i am not a coward.
Jeg kan forlate byen nå og vite at jeg ikke er en feiging.
I can not leave anders alone.
Jeg kan ikke la anders være alene.

I can not leave without my gitina.
Jeg kan ikke dra uten min gitina.
I can not leave you here!
Jeg kan ikke forlate deg her.
Leave my parents be.
La foreldrene mine være.
Do not leave, mookie.
Ikke , mookie.
I can not leave you.
Jeg kan ikke forlate deg.
I can not leave without my daughter!
Jeg kan ikke dra uten datteren min!
I can not, i can not leave without the camera.
Jeg kan ikke uten kameraet.
Why would the military leave four surviving passengers?
Hvorfor ville militæret etterlate fire overlevende passasjerer?
I can not leave russell.
Jeg kan ikke forlate russell.
I can not leave alone a soul in pain.
Jeg kan ikke la være en sjel i smerte.
You can leave if you do not want to be here.
Du kan dra hvis du ikke vil være her.
I can not leave without my son!
Jeg kan ikke dra uten sønnen min!
I can not leave my family.
Jeg kan ikke forlate familien min.
Peter, you can leave now.
Du kan nå, peter.
You can not leave me here.
Du kan ikke la meg bli igjen her.
And leave it defenseless.
Og etterlate det forsvarsløst.
I leave the seven hundred dollars in my personal savings.
Jeg overlater syv hundre dollar i min personlige sparekonto.
I can not leave mack.
Jeg kan ikke forlate mack.
You can leave now, danny.
Du kan nå, danny.
I could not leave, not without your answer.
Jeg kunne ikke dra uten ditt svar.
I can not leave her here.
Jeg kan ikke etterlate henne her.
Just fix my body and leave my soul to me.
Bare fikse kroppen min og la min sjel til meg.
I leave the dirty work to my sister.
Jeg overlater drittjobbene til søsteren min.
We could leave tomorrow.
Vi kan reise i morgen.
Please leave a detailed message, and i will get back to you.
Legg igjen en detaljert beskjed, så ringer jeg deg tilbake.
You can not leave until he returns.
Du kan ikke reise før han returnerer.

Resultater: 11284, Tid: 0.1367

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer