Oversettelse av "leave" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 8524, Tid: 0.2503

la forlate dra etterlate overlater reiser igjen legge igjen legg igjen glem stikke permisjon tillatelse sluttet perm flytte

Eksempler på Leave i en setning

I can't leave you alone with her.
Jeg kan ikke la deg være alene med henne.
Leave it, it's not our problem.
La det være, det er ikke vårt problem.
I can't leave him now.
Jeg kan ikke forlate ham nå.
We can't leave hermione alone with her.
Vi kan ikke la hermine være alene med henne.
I cannot leave the country without my daughter.
Jeg kan ikke forlate landet uten min datter.
I can't leave without my gitina.
Jeg kan ikke dra uten min gitina.
I saw you leave... but Barbie?
Jeg så deg ... men Barbie?
Tommy, leave lenny alone.
Tommy, la lenny være.
I can't just leave tokita because I.
Jeg kan ikke forlate tokita fordi jeg.
I can't leave without my daughter!
Jeg kan ikke dra uten datteren min!
Why don't we leave the boat here and ride down to Skagway?
Hvorfor ikke etterlate båten her og ri til Skagway?
Don't leave, mookie.
Ikke , mookie.
Leave my parents be.
La foreldrene mine være.
I couldn't just leave him, because... because he's my brother.
Jeg kunne ikke bare forlate ham for han er min bror.
I can't leave without my tux.
Jeg kan ikke dra uten smokingen min.
You can't leave us here.
Du kan ikke forlate oss her.
I leave the seven hundred dollars in my personal savings.
Jeg overlater syv hundre dollar i min personlige sparekonto.
I can't, i can't leave without the camera.
Jeg kan ikke uten kameraet.
But you couldn't leave me alone.
Men du kunne ikke la meg være alene.
I can't leave without her.
Jeg kan ikke dra uten henne.
I couldn't leave them here.
Jeg kan ikke etterlate dem her.
We leave on friday.
Vi reiser på fredag.
We can't leave them in jail, all right?
Vi kan ikke etterlate dem i fengsel, ok?
We will just leave you to your marijuana, okay?
Vi bare overlater deg til marihuanaen.
I can't leave without my son!
Jeg kan ikke dra uten sønnen min!
But you can't leave downton.
Du kan ikke forlate downton.
I can't leave danny, without custody.
Jeg kan ikke la danny, uten forvaring.
You can't just leave. you owe me money.
Du kan ikke bare , du skylder meg penger.
When i leave, i will weaken him in the eyes of europe,
Når jeg reiser, vil jeg svekke ham i europas øyne.
I can't leave here without her, felicity.
Jeg kan ikke dra herfra uten henne, felicity.

Resultater: 8524, Tid: 0.2503

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "leave"


are
moved
put
get
letting
forgot
starting
goes
walks
permit
allowed
depart
run
forgive
resigned
vacationing
remain
based
lay
give
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer