Oversettelse av "head" i Norsk

Resultater: 5577, Tid: 0.2012

hodet dra sjef huet skallen leder hode drar hodene hoder sjefen hue dro dratt skalle

Eksempler på Head i en setning

How's your head, then?
Hvordan er hodet ditt?
Why is your head higher than mine?
Hvorfor er hodet ditt høyere enn mitt?
Maybe we should head back to Julia's.
Kanskje vi skulle dra tilbake til julia.
But it's my head.
Men hodet er mitt.
Colonel klebb, head of operations for... for SMERSH.
Oberst klebb, sjef for... for SMERSH.
We can head to seattle right after.
Vi kan dra til seattle etterpå.
Why not head northwest and hit them head-on?
Hvorfor ikke dra mot nordvest og angripe dem frontalt?
I will put your head in a pillory!
Jeg setter huet ditt i en gapestokk!
My head is full of fryburg.
Hodet mitt er fullt av fryburg.
Nygren, head of investigations.
Nygren, sjef for etterretningstjenesten.
Bosse nova, head of the fishery.
Bosse nova, sjef for fiskebruket.
Get your head out of your ass.
huet ditt ut av ræva.
I almost crushed your head like a melon.
Jeg knuste nesten hodet ditt som en melon?
Okay. we can head back.
Vi kan dra tilbake.
Get this through your head, mitch.
Få dette inn i skallen din, mitch.
Avraham shalom was head of the shin bet.
Avraham shalom var sjef for shin bet.
Let's head back.
La oss dra tilbake.
A dead man and his head split open.
En mann og skallen hans kløvd.
How big is your head, Michael?
Hvor stort er hodet ditt, Michael?
Who's head of this outfit anyway, you or me?
Hvem er leder i denne gjengen, du eller jeg?
Had a foster dad, once shaved half my head when i broke curfew.
En fosterfar barberte halve huet mitt da jeg brøt husarresten.
Brady says it's all in my head.
Brady sier at det bare er i hodet mitt.
It's his head or mine.
Det er hans hode eller mitt.
Erik könig, head of special branch.
Erik könig, sjef for PET.
That head smell like shit.
Det huet lukter dritt.
Saunders, head of section v, vienna.
Saunders, leder for avdeling v, wien.
You open his head, you will find little hairy triangles.
Åpner du skallen hans, finner du små hårete trekanter.
Let's head to the cathedral.
La oss dra til katedralen.
Why don't you be real smart and use your head, you know?
Hvorfor er du ikke skikkeiig smart og bruker hodet ditt?
I will beat your head in, you goddamn oinker!
Jeg knuser skallen din, din pokkers purk!

Resultater: 5577, Tid: 0.2012

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer