EVEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Even i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 18762, Tid: 0.0678

Eksempler på bruk av Even i en setning og oversettelsene deres

Engang

( even , once )
We do not even have a motive.
Vi har ikke engang et motiv.
Not even matt damon?
Ikke engang matt damon?

Selv

( even , own , for yourself )
I missed you even when i was with you.
Jeg savnet deg selv når jeg var med deg.
He 's my blood, even if he 's a fool.
Han er mitt blod, selv om han er en tosk.

Enda

( another , yet , even )
She 's even worse than you said.
Hun er enda verre enn du sa.
Hayley, you are even more beautiful than i imagined.
Hayley, du er enda vakrere enn jeg hadde forestilt meg.
You have even been avoiding me, your own sister.
Du har til og med unngått meg, din egen søster.
And he might even be smarter.
Og han kan til og med være smartere.

Til og

I am even in love with your anger!
Jeg er til og med forelsket i sinnet ditt!
Might even take you a week.
Kan til og med ta deg ei uke.

Til

( to , for , of )
And i am even in love with your unborn child.
Jeg er til og med forelsket i det ufødte barnet ditt.
I wanna be here even less than you want me here.
Jeg har mindre lyst til å være her enn du vil ha meg her.
Andre setningseksempler
She was not even my type.
Hun var ikke engang min type.
We can not even protect the son we already have.
Vi kan ikke engang beskytte sønnen vi allerede har.
But even in my darkest hour, you... you were my light.
Men selv i min mørkeste time,... du du var mitt lys.
Jay, i did not even know you were in town.
Jay, jeg visste ikke engang at du var i byen.
I am even luckier to have you as a wife.
Jeg er enda heldigere som har deg som kone.
Even my own family think i am.
Selv min egen familie tror jeg er.
She 's not even my type.
Hun er ikke engang min type.
You even said i have no personality.
Du sa til og med at jeg ikke har personlighet.
I love you, even more than chocolate!
Jeg elsker deg! enda mer enn sjokolade!
Even jay silverheels knew it.
Selv jay silverheels vet det.
We are even now.
Vi er skuls nå.
I had not even seen you.
Jeg hadde ikke sett deg engang.
I do not even do it in my bed.
Selv jeg gjør det ikke i sengen min.
Chuckles we even have a small shipment of oolong tea.
Vi har til og med en liten forsendelse av oolong te.
You are even dumber than you look.
Du er enda dummere enn du ser ut.
I will even take the child as an investment.
Jeg kan til og med ta barnet som en investering.
Even here, you are in the woods.
Selv her, du er i skogen.
At some point, you might even have to give up your own sense of safety.
Kanskje du endog må gi opp trygghetsfølelsen din en gang.

Resultater: 18762, Tid: 0.0678

S Synonymer for "even"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer