EVEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "even" i Norsk bokmål

Resultater: 15381, Tid: 0.2121

engang selv enda til og med også til og og til skuls ikke overhodet endog tilmed

Eksempler på Even i en setning

Not even like a headache?
Ikke engang hodepine?
And even when you're here, you're not really here.
Du er ikke engang her når du er her.
Treat her with respect and dignity, even if you don't love her.
Behandle henne med respekt og verdighet selv om du ikke elsker henne.
Even the dogs are sad, he said.
Selv hundene var triste, sa han.
I can't even drive a car proberly.
Jeg kan ikke engang kjøre bil ordentlig.
Then he is an even more incompetent witchfinder than i thought.
Da er han enda mer inkompetent enn det jeg trodde.
Maybe he even saw the man put flowers on the grave.
Kanskje han til og med så mannen legge blomster på graven?
Even bigger news than that tom Small?
Enda større enn tom Small?
Not even the scanners in our cars.
Selv ikke som skannerne i bilene.
Ben doesn't even have a car.
Ben har ikke engang en bil.
God, you even sound like him!
Du høres til og med ut som ham!
Even sadie and me.
Selv jeg og sadie.
Not even appius Silanus?
Ikke engang appius Silanus?
She's even prettier than you said.
Hun er enda vakrere enn du sa.
Even josh.
Josh også.
Even your forehead is sexy.
Selv pannen din er sexy.
Quinn, even chris knows it by now.
Quinn, til og med chris kan det nå.
Not even morphine can help me now.".
Ikke engang morfin kan hjelpe meg nå.".
Maybe even with a rifle.
Kanskje til og med med ei rifle.
I have to respect confidentiality even after a patient is dead.
Jeg må overholde taushetsplikten også etter at en pasient er død.
She's even worse than you said.
Hun er enda verre enn du sa.
Even now, i can't believe it.
Selv nå kan jeg ikke tro det.
He was even younger than you are.
Han var enda yngre enn deg.
Not even for two minutes?
Ikke engang to minutter?
All these years, not even a letter.
Alle årene, og ikke et brev.
Maybe even with the dead.
Kanskje til og med med de døde.
Even you, Diane?
Du også, Diane?
He has a voice like yours, even walks like you.
Han har din stemme og går til og med som deg.
And I'm even in love with your unborn child.
Jeg er til og med forelsket i det ufødte barnet ditt.
Yeah, even four girls.
Ja, og fire jenter.

Resultater: 15381, Tid: 0.2121

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Even" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer