STILL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av still i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 21802, Tid: 0.0913

Eksempler på bruk av Still i en setning og oversettelsene deres

Is she still with you?
Er hun fortsatt med deg?
But i can still be brave.
Men jeg kan fortsatt være modig.
Because i am still sheriff.
Jeg er fremdeles sheriff.
She said he still was not here, and mr.
Hun sa han fremdeles ikke er her, og mr.

He 's still david larrabee.
Han er ennå david larrabee.
I still have two daughters.
Jeg har fortsatt to døtre.
But you, you can still be there for clark.
Men du, du kan ennå være der for clark.
You are still my princess, okay?
Du er likevel min prinsesse.
Are you still in LA, frank?
Er du fremdeles i LA, frank?
But she is still in a coma.
Men hun er fortsatt i koma.
I still do not know why i am here.
Jeg vet fremdeles ikke hvorfor jeg er her.
I can still hear you!
Jeg kan fortsatt høre deg!
She does not think she 's still new here, but she is.
Hun tror ikke hun ennå er ny her, men det er hun.
Just sit still, or die.
Sitt bare stille, eller dø.
But still, we did our job and we got set up.
Men likevel, vi gjorde jobben vår og vi fikk satt opp.
I can not sit still, and i do not play the piano either.
Jeg kan ikke sitte stille, og jeg spiller ikke piano heller.
Still not an adult.
Men ikke voksen.
And still i can not see you.
Og likevel kan jeg ikke se deg.
I still can not see you.
Jeg kan fremdeles ikke se deg.
I still do not understand... but i love you.
Jeg forstår fortsatt ikke men jeg elsker deg.
She 's still my daughter.
Hun er ennå datteren min!
I still have the headaches and the nightmares.
Jeg har fortsatt hodepine og mareritt.
I still have the nightmares.
Jeg har fremdeles mareritt.
And i still have not seen rachel.
Og jeg har ennå ikke sett rachel.
Still, i do hate it when wayne calls her my sister.
Men jeg hater når wayne kaller henne for søsteren min.
I still love you, jessica.
Jeg elsker deg enda, jessica!
Stand still, frank wagner!
Stå stille, frank wagner!
You are still not big.
Du er likevel ikke stor.
Still, he 's better than no doctor at all.
Men han er bedre enn ingen doktor.
He 's still with simon.
Han er fremdeles med simon.

Resultater: 21802, Tid: 0.0913

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer