STILL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "still" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 18860, Tid: 0.3132


Eksempler på Still i en setning

Barbara still doesn't want to see you.
Barbara vil fortsatt ikke se deg.
Stewart pasha still has the ring you gave him.".
Stewart pasha har fortsatt ringen du gav ham.".
If you still loved me, you would not have avoided me.
Hvis du fremdeles elsket meg, ville du ikke ha unngått meg.
Can you still hear me?
Kan du fremdeles høre meg?
I still have one hour to be with my mamma and my sister.
Jeg har ennå en time med moren og søsteren min.
She still hasn't seen me.
Hun har fortsatt ikke sett meg.
It's still dangerous.
Likevel er det farlig.
Broud is still angry.
Broud er fremdeles sint.
I can still do something with my life.
Jeg kan ennå gjøre noe med livet mitt.
We're still after him, we haven't lost him.
Vi er fortsatt etter ham, vi har ikke mistet ham.
And still they can't kill him.
Og likevel kan de ikke drepe han.
Why do you still need two cameras in here?
Hvorfor trenger du ennå to kameraer her?
Just sit still, or die.
Sitt bare stille, eller dø.
You are still young and ill.
Du er fortsatt ung og syk.
Is she still with him?
Er hun fremdeles med ham?
If you still love me, you can forgive me.
Hvis du ennå elsker meg, kan du tilgi meg.
Is rocky still in Florida?- yeah.
Er rocky fortsatt i Florida?
He's still behind us.
Han er fremdeles bak oss.
And still, you sent her after me?
Og likevel sendte du henne etter meg?
It will be it still more after treatment.
Det er enda mer drikkbart etter behandlingen.
If everyone could sit still, i would like to take a picture.
Hvis alle nå kan sitte stille, vil jeg gjerne ta et bilde.
Alex is still warm.
Alex er ennå varm.
We can still live together.
Vi kan likevel bo sammen.
It's still behind me!
Det er fremdeles bak meg.
You're still proud, hassan.
Du er fortsatt stolt, hassan.
I will cry still more and ask if he can forgive me.
Da gråter jeg enda mer og spør om han kan tilgi meg.
We still have the competition to win.
Vi har stadig en konkurranse vi skal vinne.
I can't sit still, and i don't play the piano either.
Jeg kan ikke sitte stille, og jeg spiller ikke piano heller.
But still it was, it was a paradise for us.
Men likevel var det... det var et paradis for oss.
I still can't believe it.
Jeg kan ennå ikke tro det.

Resultater: 18860, Tid: 0.3132

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "still"


are constantly
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Still" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer