ANOTHER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Another i Norsk bokmål

Resultater: 12745, Tid: 0.1167

en annen en ny enda nok en til ytterligere en annens et annet et nytt et til ett til ei ny ei annen ei anna

Eksempler på bruk av Another i en setning og oversettelsene deres

Jeanne eagels another, paula wessely, hayes.
Jeanne eagels en annen, paula wessely, hayes.
And until we have another suspect, he 's our man.
Og inntil vi har en annen mistenkt, er han vår mann.
It 's not another amy.
Det er ikke en ny amy.
You could have been another billy conn.
Du kunne vært en ny billy conn.
And this is another world.
Og dette er en annen verden.
I was just another monster.
Jeg var bare enda et monster.
He 's just another patient.
Han er bare nok en pasient.
Do not give the patient another dose of BUCCOLAM.
Ikke gi pasienten en ny dose av BUCCOLAM.
My brother from another mother.
Min bror fra en annen mor.
I have another question.
Jeg har enda et spørsmål.
And another man sees you and thinks you are beautiful.
Og en annen mann ser deg og synes at du er vakker.
We lost another island?
Vi mistet nok ei øy?
I do need another.
Jeg trenger en til.
Or another sandy bachman.
Eller enda en sandy bachman.
Do not inject another dose.
Ikke injiser en ny dose.
Give you another medal.
Gi deg en ny medalje.
Plus another 61 who have moved away from grindavik.
Pluss ytterligere 61 som har flyttet fra grindavik.
You got another of these around here?
Har du en til av disse her?
And if another woman dies?
Og hvis en annen kvinne dør?
And it is another beautiful day in scranton, pennsylvania.
Det er fredag morgen og nok en vakker dag i scranton i pennsylvania.
Just another, selfish, brutal man.
Bare enda en egoistisk, brutal mann.
It took another two months for me to remember my name.
Det tok ytterligere to måneder før jeg husket navnet mitt.
It 's a banker in wyoming and another in gstaad.
Det er en bankier i wyoming og en annen i gstaad.
We can not take another hit, captain.
Vi kan ikke ta enda et treff, kaptein.
What you make of another 's kindness is up to you.
Hva du gjør med en annens godhet, er opp tii deg.
You are just another white man.
Du er bare nok en hvit mann.
I just need another beer, amigo.
Jeg trenger bare en til øl, amigo.
Do not give the patient another dose of BUCCOLAM.
Ikke gi pasienten en ny dose av BUCCOLAM.
He 's you, but from another timeline.
Han er deg, men fra en annen tidslinje.
Imnovid is taken in combination with another medicine called dexamethasone.
Imnovid tas i kombinasjon med et annet legemiddel som kalles deksametason.

Resultater: 12745, Tid: 0.1167

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer