ANOTHER IN NORWEGIAN

How to say "another" in Norwegian

Results: 9632, Time: 0.1759

en annen enda en ny nok en til ytterligere en annens et annet et nytt et til ei ny ei annen ei anna ett til

Examples of using "Another" in a sentence and their translations

Jeanne eagels another, paula wessely, hayes.
Jeanne eagels en annen, paula wessely, hayes.
Aella isn't another man.
Aella er ikke en annen mann.
He said i was just another weapon in your arsenal.
Han sa jeg bare var enda et våpen i arsenalet ditt.
It's not another amy.
Det er ikke en ny amy.
Do you know another abrukevicius in Oslo?
Kjenner du en annen abrukevicius i Oslo?
There's always another bomb.
Det er alltid enda en bombe.
We have survived another day!
Vi har overlevd nok en dag!
I might have another job for us next week.
Jeg har kanskje enda en jobb til oss neste uke.
They're sending 20 men out to another camp next week.
De sender 20 mann til en annen leir neste uke.
I know i don't deserve another chance.
Jeg fortjener ikke en ny sjanse.
It's just another story to you.
Det er bare nok en historie for deg.
You got another of these around here?
Har du en til av disse her?
You will find another wife.
Du finner en ny kone.
Maybe it was another burt campbell.
Kanskje det var en annen burt campbell.
Maybe it's just another leaky car.
Kanskje det bare er enda en lekk bil.
He doesn't need another man leaving him behind.
Han trenger ikke enda en mann som svikter ham.
There's eight in the stairwell and another five on level 18.
Åtte i trappa og ytterligere fem på nivå 18.
We can find another partner.
Vi kan finne en annen partner.
Dufayel, another package for you.
Dufayel, nok en pakke til deg.
Another one's in your wagon.
Der er en til i vognen din.
Dylan's having another crisis.
Dylan har en ny krise.
Another day and another round of violence in syria on saturday.
En annen dag og en ny runde av vold i syria lørdag.
What you make of another's kindness is up to you.
Hva du gjør med en annens godhet, er opp tii deg.
I just need another beer, amigo.
Jeg trenger bare en til øl, amigo.
There could have been another emmett brown in 1885.
Det kan ha vært en annen emmett brown i 1885.
Plus another 61 who have moved away from grindavik.
Pluss ytterligere 61 som har flyttet fra grindavik.
You have another apartment?
Har du enda en leilighet?
Another example of your cowardice.
Nok et eksempel på din feighet.
I will take another, terry.
Jeg tar en til, terry.
Man, it's another beautiful day here in guerneville.
Det er nok en nydelig dag her i guerneville.

Results: 9632, Time: 0.1759

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Another" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More