Oversettelse av "new" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 12283, Tid: 0.0887

nye ny nytt nyeste

Eksempler på New i en setning

My new factory.
Min nye fabrikk.
I mean, I'm new here.
Jeg er ny her.
New home?
Nye hjem?
My new bike.
Min nye sykkel.
You're new around here, aren't you?
Du er ny her, er du ikke?
New name, new menu, same owner.
Nytt navn, ny meny, samme eier.
Our new church.
Vår nye kirke.
My new play is finished.
Mitt nyeste stykke er ferdig.
New rule.
Ny regel.
Lexi is something new and unique, a link between human and espheni.
Lexi er noe nytt og unikt, en kobling mellom menneskene og espheniene.
New neighbours?
Nye naboer?
I new in town.
Jeg ny i byen.
From my new play.
Fra mitt nyeste stykke.
We can have a whole new life here, woody.
Vi kan få et helt nytt liv her, woody.
Happy new year, john.
Godt nytt år, john.
I am new in town.
Jeg er ny i byen.
Isn't that the name of the Countess' new squeeze?
Heter ikke grevinnens nyeste kjæledegge det?
New machines.
Nye maskiner.
I'm new in town.
Jeg er ny i byen.
This shopkeeper receives flowers at the opening of his new store.
En butikkinnehaver får en blomsterbukett når han åpner sin nyeste butikk.
New word.
Nytt ord.
I show you my new BMW and my red ferarri.
Jeg skal vise deg min nye BMW og min røde ferrari.
Happy new year, gump.
Godt nytt år, gump.
New partners.
Nye partnere.
Congratulations on your new work.
Gratulerer med ditt nyeste verk.
But with an updated menu from new chef rick colletti...".
Men med ny meny fra kjøkkensjefen rick colletti...".
New home, new family.
Nytt hjem, ny familie.
My new invention.
Min nye oppfinnelse.
New colonel.
Ny oberst.
His new movie.
Hans nyeste.

Resultater: 12283, Tid: 0.0887

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "new"


recent
fresh
additional
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"New" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer