NEW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av New i Norsk bokmål

Resultater: 12371, Tid: 0.0323

New
ny new nye nytt NY

Eksempler på bruk av New i en setning og oversettelsene deres

Four new saloons.
Fire nye salooner.
My new bike.
Min nye sykkel.
He lived in new hampsire and we were not that close.
Han bodde i new hampshire og vi var ikke så nære.
You are new here, phil.
Du er ny her, phil.
We are your new family now.
Vi er din nye familie nå.
I was driving in new england and i hit an animal.
Jeg var i new england og kjørte på et dyr.
New name, new menu, same owner.
Nytt navn, ny meny, samme eier.
You are new here.
Du er ny her.
Not new england, stupid.
Ikke new england.
Two new chapters!
To nye kapitler!
Our new librarian.
Vår nye bibliotekar.
Lexi is something new and unique, a link between human and espheni.
Lexi er noe nytt og unikt, en kobling mellom menneskene og espheniene.
You are new here, are not you?
Du er ny her, er du ikke?
She 's why i love new york.
Jeg elsker NY på grunn av henne.
When teyla and i went to new athos, he was there.
Da teyla og jeg dro til new athos, var han der.
Front page new york times, august 10, 1988.
Førstesida på NY times, 10.8.88.
To our new sheriff, washington dimsdale!
Til vår nye sheriff, washington dimsdale!
It was a sound stage in new mexico.
Det var en scene i new mexico.
But you are new here, chapo.
Men du er ny her, chapo.
I need new underwear.
Jeg trenger nytt undertøy.
New colonel.
Ny oberst.
And new cameras.
Og nye kameraer.
From kansas to colorado! from new mexico to oklahoma!
Fra kansas til colorado, fra new mexico til oklahoma!
Happy new year, john.
Godt nytt år, john.
New thrills?
NY spenning?
This is moilanen, she 's new.
Dette er moilanen, hun er ny.
We are easy in new york.
Vi er lette på tråden i NY.
Captain, new problem.
Kaptein, nytt problem.
My new partner, mack mcteer.
Min nye partner, mack mcteer.
I had many jobs when i lived here in new salem.
Jeg hadde mange jobber da jeg levde her i new salem.

Resultater: 12371, Tid: 0.0323

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer