Oversettelse av "different" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5434, Tid: 0.1144

annerledes forskjellige ulike annet forandret anderledes anneriedes forskjellig andre annen ulik ulikt

Eksempler på Different i en setning

You ain't no different than me.
Du er ikke annerledes enn meg.
We're not so different, you and I.
Vi er ikke så forskjellige, du og jeg.
He's just different than chris, that's all.
Han er bare annerledes enn chris.
But we have different responsibilities as parents.
Men vi har ulike ansvar som foreldre.
Bexsero contains four different components from the surface of the bacteria neisseria meningitidis group B.
Bexsero inneholder fire forskjellige komponenter fra overflaten av bakterien neisseria meningitidis gruppe B.
A daughter is different than having sons.
En datter er annerledes enn sønner.
Incresync contains two different medicines called alogliptin and pioglitazone in one tablet:.
Incresync inneholder to ulike legemidler som kalles alogliptin og pioglitazon i én tablett.
Well, I'm different than you.
Jeg er annerledes enn deg.
You want something different, you give me another name.
Hvis du vil ha noe annet, får du gi meg et annet navn.
We aren't so different, you and me.
Vi er ikke så forskjellige, du og jeg.
She was no different than me.
Hun var ikke annerledes enn meg.
Being a sniper is something completely different than being a field trooper.
Det er noe helt annet å være snikskytter enn infanterist.
Vipdomet contains two different medicines called alogliptin and metformin in one tablet:.
Vipdomet inneholder to ulike legemidler som kalles alogliptin og metformin i én tablett:.
There are different syringes for the 2.5 mg and 1.5 mg doses.
Det er forskjellige sprøyter for 2,5 mg og 1,5 mg dose.
They're different because you walked up there.
De er forandret fordi du gikk der.
My life was different after that.
Livet mitt var forandret etter det.
It's something different with my people.
Det er noe annet med folka mine.
We are not so different, you and I.
Vi er ikke så forskjellige, du og jeg.
I'm different with him.
Jeg er annerledes med ham.
We're not so different, you and I.
Vi er ikke så ulike, du og jeg.
Different than what?
Anderledes enn hva?
You have been different ever since.
Du har vært forandret helt siden.
There seem to be ‭two different addresses here.
Det er to forskjellige adresser her.
We're really not so different, nathan and I.
Vi er ikke så ulike, nathan og jeg.
He's a little different, isn't he?
Han er litt annerledes, er han ikke?
We can do something different if you want.
Vi kan ta noe annet hvis du vil.
It will be different this time, though, if we ever make it.
Men det vii bii anneriedes nå... hvis vi kommer oss frem.
You know, if you wanted things different, you should have become alpha.
Hvis du ville hatt ting anderledes så burde du blitt en alpha.
Different hospitals and 20 diagnoses.
Ulike sykehus og 20 diagnoser.
No different from you and me.
Ikke forskjellig fra deg og meg.

Resultater: 5434, Tid: 0.1144

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "different"


various
dissimilar
distinct
other
multiple
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Different" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer