FOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av For i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 179227, Tid: 0.4457

Eksempler på bruk av For i en setning og oversettelsene deres

Etter

( after , for , following )
I called for a car and even drove her home.
Jeg ringte etter bil og kjørte henne hjem.
We are looking for Cole Harmon.
Vi ser etter Cole Harmon.

Til

( to , for , of )
Connie Hooper for you.
Connie Hooper til deg.
COMETRIQ is not recommended for children or adolescents.
COMETRIQ anbefales ikke til barn eller ungdom.

( on , at , in )
Not for three weeks.
Ikke tre uker.
They have not heard from you for three years.
De har ikke hørt fra deg tre år.
Andre setningseksempler
You blame me for Dave and Trey?
Klandrer du meg for Dave og Trey?
Frank Perry for David and Lisa,
Frank Perry for" David og Lisa".
For my money.
For pengene mine.
Each brown-red film-coated tablet for week 4 contains 20 mg rivaroxaban.
Hver brunrøde filmdrasjerte tablett til uke 4 inneholder 20 mg rivaroksaban.
Eperzan is not recommended for children and adolescents.
Eperzan er ikke anbefalt for barn og ungdom.
Metacam 1 mg chewable tablets for dogs: EU/2/97/004/043 7 tablets EU/2/97/004/044 84 tablets.
Metacam 1 mg tyggetablett for hund EU/2/97/004/043 7 tabletter EU/2/97/004/044 84 tabletter.
For men come and go.
For menn kommer og går.
I am looking for Chris Hughes.
Jeg ser etter Chris Hughes.
Fluenz is not recommended for women who are pregnant or are breast-feeding.
Fluenz anbefales ikke til kvinner som er gravide eller ammer.
Qian has not returned the President 's calls for two days.
Qian har ikke ringt presidenten tilbake to dager.
You drove for Jeff Gordon?
Kjørte du for Jeff Gordon?
For every stop there is a go.
For hvert et dytt så må man dra.
Fluenz Tetra is not recommended for women who are pregnant or are breast-feeding.
Fluenz Tetra anbefales ikke til kvinner som er gravide eller ammer.
They were not looking for a car with a man and a woman in it.
De leter ikke etter en bil med en mann og en kvinne.
Gonazon for dogs: Intervet GesmbH Siemensstrasse 107 A-1210 Wien Austria.
Gonazon til hunder: Intervet GesmbH Siemensstrasse 107 A-1210 Wien Østerrike.
Smoky-smoky for girl.
Smoky-smoky for jente.
You lookin' for a rat-face, mouse-brain?
Ser du etter et råttetrynet, musehjerne?
For every high there is a low.
For hvert et nei er det et ja.
You have not seen me for 15 years.
Du har ikke sett meg 15 år.
For my daughter MingXia.
Til min datter MingXia.
I had not seen Rachel 's family for at least 30 years.
Jeg hadde ikke sett Rachels familie minst 30 år.
For every to there is a fro.
For hvert et til er det et fra.
Rose-scented Preparation-H for women?".
Rose-luktende Preparation-H for kvinner?".
He 's coming for me, not you.
Han kommer etter meg, ikke deg.

Resultater: 179227, Tid: 0.4457

S Synonymer for "for"


to
on
at
in
following

"For" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer