FOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "for" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 36641, Tid: 0.2615

til etter

Eksempler på For i en setning

Connie hooper for you.
Connie hooper til deg.
I called for a car and even drove her home.
Jeg ringte etter bil og kjørte henne hjem.
COMETRIQ is not recommended for children or adolescents.
COMETRIQ anbefales ikke til barn eller ungdom.
We're looking for cole harmon.
Vi ser etter cole harmon.
Not for three weeks.
Ikke tre uker.
Each brown-red film-coated tablet for week 4 contains 20 mg rivaroxaban.
Hver brunrøde filmdrasjerte tablett til uke 4 inneholder 20 mg rivaroksaban.
They haven't heard from you for three years.
De har ikke hørt fra deg tre år.
I'm looking for chris hughes.
Jeg ser etter chris hughes.
Fluenz is not recommended for women who are pregnant or are breast-feeding.
Fluenz anbefales ikke til kvinner som er gravide eller ammer.
Fluenz tetra is not recommended for women who are pregnant or are breast-feeding.
Fluenz tetra anbefales ikke til kvinner som er gravide eller ammer.
They weren't looking for a car with a man and a woman in it.
De leter ikke etter en bil med en mann og en kvinne.
Qian hasn't returned the President's calls for two days.
Qian har ikke ringt presidenten tilbake to dager.
You haven't seen me for 15 years.
Du har ikke sett meg 15 år.
Gonazon for dogs: intervet gesmbh siemensstrasse 107 A-1210 wien austria.
Gonazon til hunder: intervet gesmbh siemensstrasse 107 A-1210 wien østerrike.
You lookin' for a rat-face, mouse-brain?
Ser du etter et råttetrynet, musehjerne?
He's coming for me, not you.
Han kommer etter meg, ikke deg.
I hadn't seen Rachel's family for at least 30 years.
Jeg hadde ikke sett rachels familie minst 30 år.
For my daughter mingxia.
Til min datter mingxia.
You haven't been here for 15 years.
Du har ikke vært her 15 år.
You have sent for me, sir,"said athos.
Du har sendt bud etter meg, sir?" sa athos.
Inflacam 1 mg chewable tablets for dogs inflacam 2.5 mg chewable tablets for dogs meloxicam.
Inflacam 1 mg tyggetabletter til hund inflacam 2,5 mg tyggetabletter til hund meloksikam.
Loxicom 1 mg chewable tablets for dogs loxicom 2.5 mg chewable tablets for dogs meloxicam.
Loxicom 1 mg tyggetabletter til hund loxicom 2,5 mg tyggetabletter til hund meloksikam.
We're looking for daryl landry.
Vi ser etter daryl landry.
Zubaidi hasn't been here for 30 years.
Subaidi ikke vært her 30 år.
For 14 years, he did not say a word.
14 år sa han ikke et ord.
I'm up for a new job, neal.
Jeg opp etter en ny jobb, neal.
Pexion 100 mg tablets for dogs pexion 400 mg tablets for dogs.
Pexion 100 mg tabletter til hund pexion 400 mg tabletter til hund.
I haven't seen her for two years.
Jeg har ikke sett henne to år.
Kerim bey sent a car for you, sir.
Kerim bey sendte en bil etter deg.
Pexion 100 mg tablets for dogs pexion 400 mg tablets for dogs imepitoin.
Pexion 100 mg tabletter til hund pexion 400 mg tabletter til hund imepitoin.

Resultater: 36641, Tid: 0.2615

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "for"


to acquire
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"For" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer