TO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 256021, Tid: 0.3104

to
til (150405) å (23043) for (19154) med (14291) (10317)

Eksempler på bruk av To i en setning og oversettelsene deres

And stannis to you.
Og stannis til deg.
It is not recommended to drink alcohol during treatment with leflunomide medac.
Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandling med leflunomide medac.
Mg: white to almost white, biconvex, oval tablets.
Mg: hvite til nesten hvite, bikonvekse, ovale tabletter.
To KGA.
Til KGA.

And to michael and raisin.
Og for michael og rosin.
It is not recommended to use intravenous immunoglobulin after ASCT.
Det er ikke anbefalt å bruke intravenøst immunglobulin etter ASCT.
He was bloodrider to khal bharbo.
Han var blodsrytter for khal bharbo.
I have been talking to your son, tommy,
Jeg har snakket med sønnen din tommy.
What does this have to do with my son?
Hva har dette å gjøre med min sønn?
Month to 12 years( n 18).
Måned til 12 år( n 18).
And to bobby jindal.
Og for bobby jindal.
It is not recommended to drink alcohol during treatment with leflunomide medac.
Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandling med leflunomide medac.
To 250.5 mg.
Til 250,5 mg.
You know what happened to lisa newbery and pippa gillespie.
Du vet hva som skjedde med lisa newbery og pippa gillespie!
Not down to the minute, but... that 's not why i am.
Ikke minuttet, men... det er ikke derfor jeg.
Why are you talking to my cousin dwight?
Hvorfor snakker du med min fetter dwight?
Not to bess, she 's your daughter.
Ikke mot bess, hun er datteren din.
Or to your daughter, tekla.
Eller for datteren din, tekla.
Mg: white to almost white, biconvex, oval tablets.
Mg: hvite til nesten hvite, bikonvekse, ovale tabletter.
It is not recommended to drink alcohol during treatment with leflunomide ratiopharm.
Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandling med leflunomide ratiopharm.
Response to treatment with zerit varies between patients.
Respons behandling med zerit varierer mellom pasienter.
And to you, captain chandler.".
Og for deg, kaptein chandler.".
It is not recommended to drink alcohol during treatment with leflunomide winthrop.
Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandling med leflunomide winthrop.
James leland went to S.U. and opened an office in town.
James leland gikk S.U. og åpnet et kontor i byen.
And something 's happening to teddy and dexter.
Og noe skjedde med teddy og dexter.
Do not do this to me, percy jones.
Ikke gjør dette mot meg, percy jones.
I am sorry this is happening to you, sir.
Jeg beklager at du oppleve dette, sir.
Mother to maisie, ellie and alfred;
Mor til maisie, ellie og alfred;
To 50 years with the same woman.
For 50 år med samme kvinne.
She 's allergic to eucalyptus, or she hates it.
Hun er allergisk mot eukalyptus, eller hun hater det.

Resultater: 256021, Tid: 0.3104

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

"To" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer