TO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "to" i Norsk bokmål

Resultater: 160458, Tid: 0.5893

til for med mot overfor tii

Eksempler på To i en setning

Houston to washington.
Houston til washington.
You're dead to me now, sookie stackhouse.
Du er død for meg nå, sookie stackhouse.
Joe to sarah.
Joe til sarah.
What happened to"don't see the bride before the wedding"?
Hva skjedde med"ikke se bruden før bryllupet"?
Katelin to ronnie.
Katelin til ronnie.
Because it's really important to me and my friend, dave.
Fordi den er viktig for meg og vennen min, dave.
Alicia came to work with me and helped treat cats and dogs.
Alicia ble med meg jobb og behandlet katter og hunder.
To 50 years with the same woman.
For 50 år med samme kvinne.
Kindvall to zlatan ibrahimovic.
Kindvall til zlatan ibrahimovic.
What happened to bob and Sally?
Hva skjedde med bob og Sally?
Troi to worf.
Troi til worf.
Patients who are allergic to peanut or soya must not take these tablets.
Pasienter som er allergiske mot peanøtter eller soya må ikke ta disse tablettene.
I talked to anton salman, and i said,
Jeg snakket med anton salman, og jeg sa:.
James leland went to S.U. and opened an office in town.
James leland gikk S.U. og åpnet et kontor i byen.
To james tiberius kirk.
For james tiberius kirk.
Tim, come to my party.
Kom min fest, tim.
Duty to god that created us, and loves us.
Plikten overfor gud, som skapte oss og elsker oss.
To your father, to your mother, and now to you.
Mot din far, mor og nå deg.
If something happened to him and you weren't here.
Hvis noe skjer med ham, og du ikke er her.
To reese and hera.
For reese og hera.
Evek to the vetar.
Evek til vetar.
So she took me to the priest and he--.
Hun tok meg tii presten og han.
Voyager to tuvok.
Voyager til tuvok.
What happened to san Onofre?
Hva skjedde med san Onofre?
Marriage isn't the answer to everything.
Ekteskapet er ikke svaret alt.
Noda castle and nagashino castle have fallen to Ieyasu!
Noda slott og nagashino slott har falt for Ieyasu!
It's my duty to both god and country.
Min plikt overfor gud og fedreland.
Why would you do this to us, Derek?
Hvorfor gjorde du dette mot oss, Derek?
What happened to thea in nanda Parbat?
Hva skjedde med thea i nanda Parbat?
Tuvok to voyager.
Tuvok til voyager.

Resultater: 160458, Tid: 0.5893

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"To" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer