KEEP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Keep i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10144, Tid: 0.0766

holde (1906) hold (2017) fortsette å (283) oppbevar (359) stadig (150) keep (28) videre (117) holder (863) fortsetter å (181) fortsett å (156) holdt (91) holdes (21) fortsatte å (3)

Eksempler på bruk av Keep i en setning og oversettelsene deres

Holde

( keep , hold , stay )
I can not keep this up.
Jeg kan ikke holde dette opp.
We can keep you safe.
Vi kan holde deg trygg.

Hold

( keep , hold , stay )
Just keep the chain tight so i will know where you are.
Bare hold lenken stram, så jeg vet hvor du er.
Keep the coffee hot, hugo.
Hold kaffen varm, hugo.

Fortsette å

I can not keep lying to him, sara.
Jeg kan ikke fortsette å lyve for han, sara.
You can not keep moving him like that.
Du kan ikke fortsette å flytte ham sånn.

Oppbevar

( keep , store )
Always keep the hirobriz breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid hirobriz breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.
Always keep the hirobriz breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid hirobriz breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.

Stadig

( keep , still , all the time )
Why do you think people keep saying my music 's shit?
Hvorfor tror du folk stadig sier at musikken min suger?
We keep having the same conversation.
Vi har stadig den samme samtalen.

Videre

( further , keep , furthermore )
Keep pedalling, charles.
Tråkk videre, charles.
You wanna keep talking and lose more?
Vil du snakke videre og miste flere?
Andre setningseksempler
Do not let us keep you from your friends.
La oss ikke holde deg vekk fra vennene dine.
So if you can not keep your eyes open, i can help you.
Hvis du ikke kan holde øynene åpne så kan jeg hjelpe deg.
Nah, keep west and montez on my family.
Nei, hold west og montez ved min familie.
Eusebios. keep your eyes down.
Eusebios, hold øynene ned.
But she will keep on calling you.
Men hun vil fortsette å kalle på deg.
You do not think i can keep lori or carl safe?
Tror du ikke jeg kan holde lori eller carl trygge?
Lieutenant, keep your eyes open.
Løytnant, hold øynene åpne.
They can not keep you.
De kan ikke holde deg her.
He will keep killing and killing.
Han vil fortsette å drepe og drepe.
Always keep the onbrez breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid onbrez breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.
And keep an eye on landy.
Og hold øye med landy.
You can not keep me here, in this.
Du kan ikke holde meg her i denne.
Always keep the oslif breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid oslif breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.
They can not keep burying people.
De kan ikke fortsette å begrave folk.
I keep seeing your face.
Jeg ser stadig ansiktet ditt.
Go to the red keep and show her the way.
Gå til red keep og vis henne veien.
Keep the praluent pen out of the sight and reach of children.
Oppbevar praluent penn utilgjengelig for barn.
So, posse, keep it real!
Så, gjeng: keep it real!

Resultater: 10144, Tid: 0.0766

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer