KEEP IN NORWEGIAN

How to say "keep" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7471, Time: 0.1877

Click norwegian translation to filter results
holde hold fortsette å oppbevar stadig videre holder fortsetter å fortsett å holdt holdes fortsatte å

Examples of using "Keep" in a sentence and their translations

I can't keep this up.
Jeg kan ikke holde dette opp.
We can keep you safe.
Vi kan holde deg trygg.
Just keep the chain tight so i will know where you are.
Bare hold lenken stram, så jeg vet hvor du er.
Don't let us keep you from your friends.
La oss ikke holde deg vekk fra vennene dine.
Keep the coffee hot, hugo.
Hold kaffen varm, hugo.
I can't keep lying to him, sara.
Jeg kan ikke fortsette å lyve for han, sara.
Always keep the hirobriz breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid hirobriz breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.
Nah, keep west and montez on my family.
Nei, hold west og montez ved min familie.
So if you can't keep your eyes open, i can help you.
Hvis du ikke kan holde øynene åpne så kan jeg hjelpe deg.
You can't keep moving him like that.
Du kan ikke fortsette å flytte ham sånn.
But she will keep on calling you.
Men hun vil fortsette å kalle på deg.
Eusebios. keep your eyes down.
Eusebios, hold øynene ned.
Always keep the hirobriz breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid hirobriz breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.
You don't think i can keep lori or carl safe?
Tror du ikke jeg kan holde lori eller carl trygge?
Why do you think people keep saying my music's shit?
Hvorfor tror du folk stadig sier at musikken min suger?
Keep pedalling, charles.
Tråkk videre, charles.
They can't keep you.
De kan ikke holde deg her.
Lieutenant, keep your eyes open.
Løytnant, hold øynene åpne.
He will keep killing and killing.
Han vil fortsette å drepe og drepe.
Always keep the onbrez breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid onbrez breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.
We keep having the same conversation.
Vi har stadig den samme samtalen.
You cannot keep me here, in this.
Du kan ikke holde meg her i denne.
And keep an eye on landy.
Og hold øye med landy.
I keep seeing your face.
Jeg ser stadig ansiktet ditt.
You wanna keep talking and lose more?
Vil du snakke videre og miste flere?
How do you keep them safe while you're in here?
Hvordan holder du dem trygge mens du er her inne?
Always keep the oslif breezhaler inhaler and capsules in a dry place.
Oppbevar alltid oslif breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.
They can't keep burying people.
De kan ikke fortsette å begrave folk.
Keep coming, Clara!
Kom videre, Clara!
And keep lucifer out of this.
Og hold lucifer unna dette.

Results: 7471, Time: 0.1877

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More