ALSO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "also" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 15618, Tid: 7.4375

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Also" i en setning og oversettelsene deres

Also contains ethanol, macrogol 400, hydroxypropylcellulose, butylhydroxytoluene.
Inneholder også etanol, makrogol 400, hydroksypropylcellulose, butylhydroksytoluen.
You're also my friend.
Du er også vennen min.
He had also seven sons and three daughters.
Og han fikk syv sønner og tre døtre.
Clearance of GL-3 was also achieved in several other cell types from the kidney.
Clearance på GL-3 ble dessuten oppnådd i flere andre celletyper fra nyrene.
And also for his son, motome.
Og også for hans sønn, motome.
She was also a german agent.
Og hun var tysk agent.
That is also italian.
Det er ogsa italiensk.
I also heard that her family was really rich.
Jeg hørte dessuten at familien hennes var rik.
I also know that you had bourdette killed.
Jeg vet også at du hadde bourdette drept.
I also know you lied about it.
Og jeg vet at du løy om det.
And i was also his wife.
Og jeg var også hans kone.
I also hate war.
Og jeg hater krig.
Also a fairly beautiful drunk.
Han var en nydelig rebell, og en ganske nydelig fyllefant likeså.
Clearance of GL-3 was also achieved in several other cell types from the kidney.
Clearance på GL-3 ble dessuten oppnådd i flere andre celletyper fra nyrene.
You're invited also.
Du er ogsa invitert.
Their interest also.
Deres interesser likeså.
Also, chuck took my keys.
Og chuck tok nøklene mine.
Yeah, and also you're gonna need them after you take over.
Ja, og dessuten trenger dere dem etter at dere tar over.
Rome is cesare borgia also.
Roma er også cesare borgia.
And i also own 27 per cent of that.
Og jeg eier ogsa 27% av det.
Also, liz haller said you were super.
Og liz haller som sa at du var fantastisk.
It is also Martha's own nose.
Det er ogsa marthas egen nese.
Also, it gives the skin a wonderful glow.
Det gir dessuten huden en nydelig glød.
But you are also the son of a witch.
Men du er også sønn av en heks.
Also, he's already been buried.
Han er dessuten allerede begravet.
The man of your dreams is also a machiavellian charmer.
Din drommemann er ogsa et machiavellisk sjarmtroll.
Also vincristine and vinblastine:.
Også vinkristin og vinblastin:.
Also, i hear mandy patinkin can be difficult to work with.
Og jeg har hørt at mandy patinkin kan være vanskelig å jobbe med.
I love also music.
Jeg elsker ogsa musikk.
And also you will have to pay our rent.
Og dessuten må du betale leia vår.

Resultater: 15618, Tid: 7.4375

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "also"


are
in addition
too
then
aside
anyway
including
further
additionally
as well
furthermore
moreover
likewise
well
even
equally
similarly
secondly
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Also" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer