Oversettelse av "also" i Norsk

Resultater: 10535, Tid: 0.1594

også og dessuten ogsa

Eksempler på Also i en setning

Aerinaze is also contraindicated in patients with:.
Aerinaze er også kontraindisert hos pasienter med:.
He had also seven sons and three daughters.
Og han fikk syv sønner og tre døtre.
He's also younger than you.
Han er også yngre enn deg.
He also chose david his servant, and took him from the sheepfolds;
Og han utvalgte david, sin tjener, og tok ham fra fårehegnene;
Each vial also contains 100 mg of sorbitol(E420).
Hvert hetteglass inneholder også 100 mg sorbitol(E420).
I also heard that her family was really rich.
Jeg hørte dessuten at familien hennes var rik.
She was also a german agent.
Og hun var tysk agent.
That is also italian.
Det er ogsa italiensk.
Yeah, and also you're gonna need them after you take over.
Ja, og dessuten trenger dere dem etter at dere tar over.
Imatinib accord is also a treatment for children with CML.
Imatinib accord er også en behandling for barn med KML.
I also have in my possession a tape.
Jeg har dessuten en kassett.
Imatinib actavis is also a treatment for children and adolescents with CML.
Imatinib actavis er også en behandling for barn og ungdom med KML.
There are also other rumours.
Det er ogsa andre rykter.
He chose david also his servant, and took him from the sheepfolds:.
Og han utvalgte david, sin tjener, og tok ham fra fårehegnene;
It is also Martha's own nose.
Det er ogsa marthas egen nese.
Also, chuck took my keys.
Og chuck tok nøklene mine.
Kaletra is also supplied as 100 mg/25 mg film-coated tablets.
Kaletra er også tilgengelig som 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter.
Also, you have been a real turd today.
Dessuten... du har vært en real lort i dag.
The 80 mg capsules also contain red iron oxide(E172).
Mg kapslene inneholder også rødt jernoksid(E172).
Also, liz haller said you were super.
Og liz haller som sa at du var fantastisk.
I love also music.
Jeg elsker ogsa musikk.
But i also have confidence.
Dessuten har jeg selvtillit.
The solution also contains potassium sorbate and sorbitol(E420).
Oppløsningen inneholder også kaliumsorbat og sorbitol(E420).
Also the young lady's?
Og den unge damen også?
I also sell vitamins.
Jeg selger ogsa vitaminer.
Also, my mother is sick.
Dessuten er moren min syk.
You're also pregnant.
Dessuten er du gravid.
He also killed bauggs.
Han drepte også bauggs.
Also, you, macgyver.
Og deg, macgyver.
There may also be an emotional risk.
Det kan ogsa være en følelsesmessig fare.

Resultater: 10535, Tid: 0.1594

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Also" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer