OWN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "own" i Norsk bokmål

Resultater: 16875, Tid: 0.3698

egen eier selv alene eget egne eie eide

Eksempler på Own i en setning

Kid, your own brother?
Din egen bror!
Him and ben garvin own a couple of papers in kansas.
Han og ben garvin eier et par aviser i kansas.
I don't want my own son to die either!
Jeg vil ikke at min egen sønn skal dø heller!
Could you kill your own father?
Kunne du drept din egen far?
They own me, delphine.
De eier meg, delphine.
You created him out of your own imagination.
Du har selv skapt ham i din fantasi.
It was from first to last the King's own project.
Det var kongens prosjekt alene, fra begynnelsen til slutten.
So you think you own me now or somethin'?
Tror du at du eier meg nå, eller?
I never had any sons of my own, just the one daughter.
Jeg har ingen sønner selv, bare den ene datteren.
What's more important than his own wife's funeral?
Hva er viktigere enn hans egen kones begravelse?
I am my own worst enemy.
Jeg er min egen fiende.
My own scar.
Mitt eget arr.
I lost a child of my own.
Jeg har selv mistet et barn.
We actually own a house with fruit orchards, a pond and a barn.
Vi eier et hus med frukthage, en dam og en låve.
He's training on his own.
Han trener alene. han kommer tilbake senere.
I gotta do this on my own.
Takk, men dette må jeg gjøre alene.
Roxy's own sally fitzgibbons, and laura enever.
Roxys egne sally fitzgibbons og laura enever.
Did you not have your own family once?
Hadde du ikke selv familie en gang?
I am my own person.
Jeg er min egen.
Why is it that you don't own your own home in the city?
Hvorfor er det at du ikke eier ditt eget hjem i byen?
Our own window.
Vårt eget vindu.
Not my own.
Ikke min egen.
I can brush my own hair, mom.
Jeg kan gre håret selv, mamma.
Our own in malmö.
Våre egne i malmö.
Not all you can own or all you can steal.
Ikke alle du kan eie, eller kan stjele.
Your life is not your own.
Ditt liv er ikke ditt alene.
They own one in the city and on the island.
De eier en i byen og på øya.
My own child.
Mitt eget barn.
I own nine pairs of pants.
Jeg eier ni par bukser.
I'm taking my own car.
Jeg tar min egen bil.

Resultater: 16875, Tid: 0.3698

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Own" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer