OWN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av own i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 13734, Tid: 0.1156

own
egen (5706) selv (553) eie (156) alene (34) eget (3175)

Eksempler på bruk av Own i en setning og oversettelsene deres

You have your own son now.
Du har din egen sønn nå.
I own a restaurant in barcelona.
Jeg eier en restaurant i barcelona.
My own 38-23-38.
Min egen 38-23-38.
We own the hybrids, and we build the rockets.
Vi eier hybridene, og vi bygger rakettene.

We make our own demons.
Vi skaper selv våre demoner.
We will have our own private revolution, andrea.
Vi har vår egen private revolusjon... andrea.
It was from first to last the king 's own project.
Det var kongens prosjekt alene, fra begynnelsen til slutten.
Tied me own boots once last week.
Jeg knyttet støvlene selv i forrige uke.
You own a wife and two children.
Du eier en kone og to barn.
I am my own man now.
Jeg er min egen mann nå.
And my own home.
Og mitt eget hjem.
You own me, doc!
Du eier meg, doc.
We are on our own now.
Nå er vi alene.
No, i come here on me own.
Nei, jeg kom hit selv.
With my own family.
Med min egen familie.
I have my own office now.
Jeg har mitt eget kontor nå.
I gotta do this on my own.
Takk, men dette må jeg gjøre alene.
I can not keep it mom 's sake, but for my own.
Jeg kan ikke drive den for moren min, men for meg selv.
With our own eyes.
Med våre egne øyne.
Not my own daughter.
Ikke min egen datter.
Now you also own his enmity.
eier du også hans fiendskap.
I have, connected you, to a network of my own creation.
Jeg har koblet deg til et nettverk jeg har skapt selv.
You tried to own somebody until they hated you?
Prøver du å eie noen til de hater deg?
General huerta, i do not shoot my own people.
General huerta, jeg skyter ikke mine egne folk.
Your life is not your own.
Ditt liv er ikke ditt alene.
They own this house and an apartment in the city.
De eier dette huset og en leilighet i byen.
My own child.
Mitt eget barn.
I will find my own boat.
Jeg finner min egen båt.
You have your own home and wife and child.
Du har ditt eget hjem, og kone og barn.
Including bryan 's, toni 's, my own.
Inkluder bryan, toni, meg selv.

Resultater: 13734, Tid: 0.1156

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer