WOULD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "would" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 96350, Tid: 0.1807

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Would" i en setning og oversettelsene deres

You would love kathleen.
Du ville elsket kathleen.
My son would be a slave.
Min sønn ville være en slave.
I told you i would show you my heart.
Jeg sa jeg skulle vise deg hjertet mitt.
I would do it myself if i wasn't white.
Jeg hadde gjort det selv hvis ikke jeg var hvit.
I would take the floor and windows.
Jeg skulle ta gulvet og vinduene.
You would love my daughter!
Du ville elsket datteren min.
I would kill for your legs.
Jeg kunne drept for dine bein.
I would kill the man who killed my brother.
Jeg hadde drept mannen som drepte min bror.
I would never be with a man again.
Jeg skulle aldri være sammen med en mann igjen.
And he would never try to kill murphy.
Og han ville aldri ha prøvd å drepe murphy.
But oh that god would speak, and open his lips against thee;
Men bare gud vilde tale og oplate sine leber mot dig.
I would never been with a woman before.
Jeg hadde aldri vært med en kvinne før.
And you would love the dogs.
Og du ville elske hundene.
She would be my mexico.
Hun skulle være mitt mexico.
I thought maybe i would find junior out here.
Jeg tenkte kanskje jeg kunne finne junior her ute.
He would be in a red el camino.
Han skulle være i en rød el camino.
What would paul and rachel like to eat?".
Hva ønsker paul og rachel å spise?".
I would seen my father angry before, but this was different.
Jeg hadde sett min far sint før, men dette var annerledes.
Had god willed, he would have sent down angels.
Om gud hadde villet, kunne han sendt ned engler.
If i were you, i would take the money and run.
Hvis jeg var deg, ville jeg ta pengene og løpe.
Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.
Derfor lovte han med ed å gi henne hvad hun vilde be om.
It would have been 20, but the car you were in was stolen.
Det skulle være 20, men bilen du kjørte var stjålet.
And i would never seen a gun.
Og jeg hadde aldri sett en pistol.
Senator cretak said the warbirds would be here in eight hours.
Senator cretak sa warbirds ville være her i åtte timer.
I would sell my soul for a a roast turkey with chestnut.
Jeg kunne selge sjelen min for en stekt kalkun med kastanjefyll.
I would like to meet ibn rashid.
Jeg ønsker å møte ibn rashid.
Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.
Derfor lovte han med ed å gi henne hvad hun vilde be om.
What would they do?
Hva viiie de gjort?
I would say the distance between plymouth and aberdeen.
Jeg vil si en distanse som mellom plymouth og aberdeen.
I do know max and he would never kill an innocent man!
Jeg kjenner max, og han ville aldri drepe en uskyldig mann!

Resultater: 96350, Tid: 0.1807

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer