POWER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av power i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4409, Tid: 0.1385

Eksempler på bruk av Power i en setning og oversettelsene deres

And power is a banal platitude.
Og makt er en banal platthet.
I have seen its power with my own eyes, tus.
Jeg har sett dens makt med mine egne øyne, tus!
Full power... now!
Full kraft, nå!
There is power in you.
Det er kraft i deg.

We have power, mike.
Vi har strøm, mike.
But if you have power, you also have a duty.
Men hvis du har makt, har du også en plikt.
Where 's your power, scott?
Hvor er din kraft, scott?
Cold power, sharon.
Kald styrke, sharon.
Give power to everyone to georgia, to california, texas.
Gi strøm til alle, til georgia, california, texas.
You may have power now, but you are not god!
Du har kanskje makt nå, men du er ikke gud!
New power, new money.
Ny makt, nye penger.
Full power now, sir.
Full kraft nå, sir!
My dear anne, mr power has called for you again.
Mr power søker deg igjen, anne.
Not without bleeding power from another source.
Ikke uten blødning strøm fra en annen kilde.
Until i possess my full power you will be my weapon.
Til jeg har nådd min fulle styrke kommer du til å være våpenet mitt.
Without power for emergency force fields, we can not seal them.
Uten strøm i krise kraftfelt, kan vi ikke forsegle dem.
Look, shaw 's power is that he 's a shadow.
Shaws styrke er at han er en skygge.
It 's my power, i can call it whatever i want.
Det er min evne, jeg kan kalle den hva enn jeg vil.
Bert power, i do not believe you.
Bert power, det tror jeg ikke.
You have power and i have pearls.
Du har makt og jeg har perler.
Now we are losing power on engine four.
Nå er vi mister kraft på motoren fire.
Rigged up sustainable power for the whole place.
Rigget opp holdbar energi for hele stedet.
Not if it was broadcast power or something like a portable tesla tower.
Ikke hvis det sendte ut strøm eller noe som et transportabelt teslatårn.
Here 's how power placement is gonna work.
Her er hvordan evne måleren virker.
I have power.
Jeg har makt.
I think we should lock up every power on the planet and drain them.
Vi burde låse inn hver eneste power på planeten og tømme dem.
And the source of their power was taken from them.
Og kilden til deres styrke ble tatt fra dem.
We found our power.
Vi fant vår kraft.
We have power.
Vi har strøm.
And we need power.
Og vi trenger kraft.

Resultater: 4409, Tid: 0.1385

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer