BECOME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av become i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4878, Tid: 0.0538

Eksempler på bruk av Become i en setning og oversettelsene deres

Dermal toxicity may become treatment-limiting, with intense erythema, oedema, and vesiculation.
Dermal toksisitet kan bli behandlingsbegrensende med intenst erytem, ødem og vesikulering.
Dermal toxicity may become treatment-limiting, with intense erythema, oedema, and vesiculation.
Dermal toksisitet kan bli behandlingsbegrensende med intenst erytem, ødem og vesikulering.
That you never become frank underwood.
At du aldri blir frank underwood.
Maybe your murders will become my murders.
Kanskje dine mord vil bli mine mord.

If you become or plan to become pregnant.
Dersom du blir eller planlegger å bli gravid.
We may have just become orphans, sigurd.
Vi har kanskje nettopp blitt foreldreløse, sigurd.
My life had become a minefield.
Livet mitt hadde blitt et minefelt.
When did my son become a tame apache?
Når ble min sønn en tam apache?
If you help me, my friends become your friends.
Hvis du hjelper meg, blir mine venner dine venner.
Do not take thalidomide if you are pregnant or could become pregnant.
Ikke ta thalidomid hvis du er gravid eller kan bli gravid.
You have become your own man.
Du har blitt din egen mann.
Since when did you become frank castle 's best friend?
Siden når ble du frank castles beste venn?
Do not take this medicine if you are pregnant or could become pregnant.
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er gravid eller kan bli gravid.
If you become or plan to become pregnant.
Dersom du blir eller planlegger å bli gravid.
And become my sister 's.
Og blitt min søsters.
And when and where did you first become involved?
Når og hvor ble du først innblandet?
That we become a british colony.
At vi blir en britisk koloni.
Do not take thalidomide if you are pregnant or could become pregnant.
Ikke ta thalidomid hvis du er gravid eller kan bli gravid.
Steve did not become one with the light.
Steve ble ikke ett med lyset.
If you are, or become dehydrated.
Dersom du er eller blir dehydrert.
This ritual has become my favorite.
Dette ritualet har blitt min favoritt.
Do not take this medicine if you are pregnant or could become pregnant.
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er gravid eller kan bli gravid.
I have become a better employer and friend.
Jeg er blitt en bedre arbeidsgiver og venn.
Superman did not become superman,
Superman ble ikke supermann.
Do not take this medicine if you are pregnant or might become pregnant.
Ta ikke dette legemidlet dersom du er gravid eller kan bli gravid.
If you are, or become dehydrated.
Dersom du er eller blir dehydrert.
Perta and i become one.
Perta og jeg blir ett.
Friends should not become partners.
Venner bør ikke bli partnere.
How did michael corrigan become michael corrigan?
Hvordan ble michael corrigan, michael corrigan?
That you had become a monster?
At du hadde blitt et monster?

Resultater: 4878, Tid: 0.0538

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer